PROGRAM REZYDENCYJNY DLA ARTYSTÓW Z AUSTRII
   

PROGRAM REZYDENCYJNY DLA ARTYSTÓW Z AUSTRII
   

kuratorka: Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka / akade@wrocenter.pl

współorganizatorzy:

Info

W 2016 roku Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Centrum Sztuki WROProgram Rezydencji Artystycznych AIR Wro, prowadzony w ramach Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016, połączyły swoje siły, dzięki czemu powstał polsko-austriacki program rezydencyjny. Cieszymy się mogąc zapraszać austriackich artystów młodegośredniego pokolenia pracujących z wideo, instalacją, performansem, przestrzenią publiczną, zagadnieniami archiwizacji i digitalizacji do uczestnictwa w pobytach rezydencyjnych w Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu.

Austriackie Forum Kultury w Warszawie zostało założone w roku 1965 jako pierwszy zagraniczny Instytut Kultury za żelazną kurtyną i od tego czasu odgrywa wiodącą rolę jako otwarte centrum spotkań austriackich i polskich twórców kultury, artystów i naukowców z polską publicznością, wspierając jednocześnie liczne przedsięwzięcia kulturalne w Polsce.