KARINA MARUSIŃSKA
   

sierpień-październik 2017
program stypendialny St.A.i.R.

fot. Alicja Kielan. Z archiwum BWA Wroclaw

fot. Alicja Kielan. Z archiwum BWA Wroclaw

KARINA MARUSIŃSKA
   

sierpień-październik 2017
program stypendialny St.A.i.R.

Info

Karina Marusińska (ur. 1983) jest artystką interdyscyplinarną, dydaktykiem, animatorką społeczno-kulturalną. Pracuje na wrocławskiej ASP na Wydziale Ceramiki i Szkła. Członkini kolektywu Food Think Tank, grupy performerskiej Łuhuu! i nieistniejącej już grupy projektowej Wzorowo.

Sięga po różnorodne media m.in. ceramikę i szkło, rzeźbę, instalację, wideo, performans. W realizacjach site-specific porusza się w określonych kontekstach sytuacyjnych, społecznych, kulturowych, historycznych, politycznych. Tworzy obiekty parafunkcjonalne oraz projektuje przedmioty codziennego użytku, które w sposób ironiczny komentują rzeczywistość.

Fascynują ją aspekty związane z wnętrzem i zewnętrzem człowieka, cielesnością, relacjami międzyludzkimi, przenikaniem sfery prywatnej i publicznej. Eksploruje tematykę spychaną na społeczny i kulturowy margines – wykluczenie, tabu, błędy, niedoskonałości, brud, procesy destrukcji. Bada granice dobrego smaku.

Podczas rezydencji w Grazu artystka będzie pracować m.in. nad zagadnieniami takimi jak:

– granice: czym są fizycznie i mentalnie? Dlaczego ludzie mają potrzebę ich stawiania? W jaki sposób organizują one świat, manipulują nim, na ile go zniekształcają? Jak zabiegi formalne, związane ze stawianiem granic, wpływają na ludzkie zachowania?
– zblazowanie, czyli zaniechanie reakcji na wzrastającą liczbę podniet, których źródłem może być życie w wielkich miastach; znudzenie nadmiarem przeżyć, zobojętnienie. Jak wszechogarniający szum informacyjny wpływa na kondycję społeczeństwa?

Rodzaj medium zostanie podporządkowany idei projektu. Kusząca jest dla artystki perspektywa działania z tkaniną, szkłem czy też kamieniem. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że finalna realizacja nie spełni powyższych założeń, a raczej będzie wynikiem spontanicznej reakcji na zastaną czasoprzestrzeń.