MARIAN KAISER
   

maj-czerwiec 2018
rezydent programu AIR Wro

MARIAN KAISER
   

maj-czerwiec 2018
rezydent programu AIR Wro

Rezydencja w ramach programu AIR Wro / Strefa Kultury Wrocław:

Info

Marian Kaiser jest rezydentem, prowadzonego przez Strefę Kultury Wrocław, programu AIR Wro, który w maju w Archiwum WRO zgłębia fikcje polityczne i wyobrażenia przyszłości, konstruowane przez artystów medialnych w ostatnim trzydziestoleciu. Kaiser pracuje na dziełach zebranych w Kolekcji WRO, również w kontekście jubileuszu 30-lecia Biennale WRO, traktując przełomowy rok 1989 jako punkt wyjścia do refleksji na temat zmian w prezentacji form artystycznych, oraz jako czas tworzenia artystycznych „kapsuł”, zawierających ówczesne wyobrażenia na temat przyszłości świata sztuki i technologii, jak i rzeczywistości socjo-politycznej.

Prezentacja podsumowująca rezydencję odbędzie się 29 maja 2018 roku o godz. 12:00 w Centrum Sztuki WRO.

Jego pobyt we Wrocławiu jest wynikiem współpracy AIR Wro z Geh8 Kunstraum und Ateliers e.V. w Dreźnie. Więcej informacji o rezydencji: TUTAJ

Marian Kaiser (DE), teoretyk mediów, kurator i autor tekstów. Studiował Kulturoznawstwo, Literaturę, Filozofię i Studia Azji Południowo-Wschodniej na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Wykładał w Berlinie, Dreźnie, Yogyakarcie i Giessen. W roku 2013 ukończył studia doktoranckie „Transnational Media Events” na Justus-Liebig-University Giessen. W latach 2013-2014 był adiunktem w dziale „FAST – Framing Art, Science, Technology” – wspólnym projekcie Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki i Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Dreźnie.