POBYTY REZYDENCYJNE
   

POBYTY REZYDENCYJNE
   

kuratorka: Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka / akade@wrocenter.pl

Info

W zależności od zmieniających się uwarunkowań organizacyjnych i źródeł finansowego wsparcia, Centrum Sztuki WRO oferuje międzynarodowym artystom, kuratorom i organizatorom działającym w obszarze sztuki mediów możliwość skorzystania z pobytów rezydencyjnych i praktyk. Dotychczas uczestniczyło w nich ponad 30 osób, a stworzone w czasie tych pobytów prace prezentowane były m.in. także podczas kolejnych edycji Biennale WRO.

Jako wyspecjalizowane miejsce dla praktyk studenckich, jesteśmy partnerem dla konsorcjum uniwersytetów z Danii, Austrii, Polski i Hong-Kongu realizujących program międzynarodowych studiów magisterskich Media Arts Cultures. Gościmy także stażystów w ramach programu Erasmus+.

W 2017 roku realizujemy kolejną edycję programu stypendialnego Gaude Polonia. Nowym przedsięwzięciem jest program stypendialny ufundowany przez rząd austriackiego kraju związkowego Styria – St.A.i.R., a także kolejna edycja programu rezydencyjnego dla artystów z Austrii organizowanego wspólnie z Austriackim Forum Kultury w Warszawie  i Programem Rezydencji Artystycznych AIR Wro.