TAAVI SUISALU
   

kwiecień-maj 2018
pierwszy rezydent programu EMAP/EMARE we WRO

TAAVI SUISALU
   

kwiecień-maj 2018
pierwszy rezydent programu EMAP/EMARE we WRO

Info

Taavi Suisalu (EE), ur. w 1982 r. w Tallinnie. Porusza się w obszarze nowych technologii, dźwięku i performansu, mieszając tradycję i współczesną wrażliwość, ożywiając obszary peryferyjne do twórczych spotkań. Na jego działania mają wpływ zjawiska współczesnego społeczeństwa oraz jego stosunek do- i korzystanie z technologii. Stosuje subiektywne metody badawcze do badania zjawisk społeczno-kulturowych, interesuje się zachowaniem, percepcją i myśleniem istot społecznych.

Taavi Suisalu wystawiał swoje prace i występował głównie w Estonii, ale też w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Finlandii, na Islandii, w Szwajcarii, Rosji, Belgii i krajach bałtyckich. W 2014 roku otrzymał nagrodę Young Estonian Artist Prize za wystawę w nieistniejących wioskach południowej Estonii. Jest także laureatem II nagrody podczas Biennale Fotografii w Rydze (2017) za pracę „Distant Self-Portrait”.

Obecnie mieszka i pracuje w Tallinnie.