Warsztaty
   

Warsztaty
   

Info

Działania warsztatowe są jednym z elementów rozbudowanego programu Mediacji Sztuki realizowanego przez Centrum Sztuki WRO. Warsztaty przygotowywane są na kilku poziomach merytorycznych dla zróżnicowanych grup odbiorców.

Warsztaty realizowane są przez Zespół WRO, a także z udziałem zaproszonych do współpracy artystów i edukatorów. Sytuacja warsztatowa jest okazją do poznawania różnorodnych form i narzędzi tworzenia, przygotowania prac, kolektywnego generowania pomysłów, które często są rozwijane w dłuższe i bardziej złożone projekty wchodzące w program Centrum Sztuki WRO.

Warsztaty