Anna Jermolaewa (RU/AT), Na bok
   

dwukanałowa instalacja wideo, 7:00
2008

Anna Jermolaewa (RU/AT), Na bok
   

dwukanałowa instalacja wideo, 7:00
2008

Info

Artystka sfilmowała scenę sprzątania po pchlim targu, który co sobotę odbywa się w pobliżu słynnego wiedeńskiego targu Naschmarkt. Późnym popołudniem służby oczyszczania miasta zaczynają usuwać wszystkie pozostałości, pomiędzy którymi ludzie nadal szukają czegoś, co może się przydać. Towary – jeszcze przed chwilą wystawione na sprzedaż – trafiają do odpadów, a śmieciarze każą ludziom odsunąć się: „Na bok!”, by utorować drogę śmieciarkom. Nisko umieszczona kamera podkreśla widowiskowość i buduje dramaturgię filmu.

Anna Jermolaewa, urodziła się w 1970 roku w Petersburgu, od 1989 mieszka i pracuje w Wiedniu. Jest uważana za jedną z najwybitniejszych współczesnych artystek austriackich. Posługuje się głównie takimi mediami jak fotografia, wideo i instalacja. Interesuje ją przede wszystkim analiza struktur, w których funkcjonuje społeczeństwo, jak również stosunki społeczne i sfera życia codziennego. W swoich pracach koncentruje się na ukazywaniu warunków i ograniczeń ludzkiego istnienia.

Dzięki uprzejmości artystki i Galerie Kerstin Engholm w Wiedniu.