Biennale WRO

Biennale WRO 2021: REVERSO

sprawdź wyniki otwartego naboru
wydarzenia otwarcia: 12–15.05.2021

Katalog sieciowy WRO 2019 CZYNNIK LUDZKI / HUMAN ASPECT
NOUMEN

praca dźwiękowa Pawła Janickiego
noumen.info

CYJANOMETR. POMNIK NIEBIESKOŚCI NIEBA

MARTIN BRICELJ BARAGA
instalacja w przestrzeni publiczej
ul. Joliot–Curie 12
w stałej ekspozycji od maja 2017
projekt zrealizowany w ramach Biennale WRO 2017 DRAFT SYSTEMS

interaktywny PIES

Małe WRO online

Biennale WRO