Biennale WRO

Katalog sieciowy WRO 2019 CZYNNIK LUDZKI / HUMAN ASPECT
NOUMEN

praca dźwiękowa Pawła Janickiego
NOUMEN.info

CYJANOMETR. POMNIK NIEBIESKOŚCI NIEBA

MARTIN BRICELJ BARAGA
instalacja w przestrzeni publiczej
ul. Joliot–Curie 12
w stałej ekspozycji od maja 2017
projekt zrealizowany w ramach Biennale WRO 2017 DRAFT SYSTEMS

Biennale WRO