Warsztaty

CO SŁYCHAĆ?

warsztaty dla dzieci 6-10 lat z Asi Miną
7.02.2019 / czwartek / 15:00-18:00

PORUSZONY WIDOK

warsztaty ruchowo-medialne
dla dzieci i młodzieży 10-14 lat
we współpracy z Wrocławskim Teatrem Pantomimy
29.01 – 1.02.2019