DCA – Digitising Contemporary Art
   

DCA – Digitising Contemporary Art
   

Info

Publikacja internetowa zawiera wybór 49 unikatowych dokumentacji instalacji i performansów medialnych z lat 1990-2012 pochodzących z Kolekcji WRO, wraz z towarzyszącymi im tekstami. Materiały zostały opracowane i udostępnione w ramach projektu Digitising Contemporary Art.

Wybór obejmuje materiały zrealizowane podczas pierwszych edycji Festiwalu Wizualnych Realizacji Okołomuzycznych WRO, Biennale Sztuki Mediów WRO (od 1993 roku) oraz innych wydarzeń istotnych dla kształtowania się instytucjonalnych podstaw sztuki mediów w latach 90., takich jak wystawy Multimediale 4 i Multimediale 5 w Centrum Sztuki i Technologii Mediów ZKM w Karlsruhe, czy Ostranenie w Bauhaus Dessau. Późniejsze dokumentacje, powstające od 2000 roku, przedstawiają ponadto prace wyprodukowane przez WRO, obrazując tym samym zarówno rozwój środków ekspresji, narzędzi i form prezentacji dzieł polskiej i światowej sztuki mediów, jak i ewolucję instytucjonalnej działalności WRO, jako miejsca produkcji, prezentacji, edukacji i upowszechniania.

Publikacja internetowa jest udostępniona na platformie video.wrocenter.pl.