Gnuśna linia inspirowana
   

instalacja kinetyczna site-specific

Gnuśna linia inspirowana
   

instalacja kinetyczna site-specific

Info

Gnuśna linia inspirowana, której autorem jest Zbigniew Kupisz, to instalacja kinetyczna nawiązująca do pracy Józefa Robakowskiego zrealizowana w Centrum Sztuki WRO w 2019 r.

Oryginalna Gnuśna linia – trzyminutowe wideo z 1992 roku – jest jednocześnie fragmentem złożonego dzieła Wideo-kino-maszyna z 1992, instalacji łączącej taśmę filmową o długości 10 m, kamerę, projektor i metalowy stelaż z kołem rowerowym, stanowiącej swoisty dyspozytyw zamieniający przewijającą się w pętli analogową taśmę optyczną z wyrysowaną nieregularną linią na obraz elektroniczny. Widz obserwuje tak cały układ urządzeń jak widniejącą na monitorze przesuwającą się powoli linię.

O swej pracy sam artysta mówi: Na leniwie płynącą na ekranie linię nałożony jest kontrapunktowo dźwięk ze skrzypiec odgrywany przez autora realizacji.

Gnuśną linię naśladuje kabel o średnicy 2 cm zwieszony na zewnątrz dwupiętrowego szybu windowego tworzącego element fasady Centrum Sztuki WRO. Kadr 35 x 27 cm z pracy wideo z otworem wewnątrz, odtworzony w aluminiowej płycie umieszczonej na przejrzystej ścianie windy stanowi okular, przez który oglądamy linię podczas jazdy. Słychać spreparowane (wcześniejsze wobec tej realizacji) efekty i naturalny dźwięk otoczenia.