ADRIANNA GOŁĘBIEWSKA – OGRÓDKI DZIAŁKOWE + LAURKA DLA NAJBLIŻSZYCH
   

instalacja w przestrzeni miejskiej + nagrania wideo
obiekty rzeźbiarskie + książka artystyczna + wideo
2017

ADRIANNA GOŁĘBIEWSKA – OGRÓDKI DZIAŁKOWE + LAURKA DLA NAJBLIŻSZYCH
   

instalacja w przestrzeni miejskiej + nagrania wideo
obiekty rzeźbiarskie + książka artystyczna + wideo
2017

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Wydział Sztuk Wizualnych, Katedra Fotografii i Multimediów, Pracownia Multimediów
+ Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych, Pracownia Rzeźby i Działań w Przestrzeni Intermedialnej

promotorzy: dr Łukasz Ogórek i prof. Marek Wagner

Info

Moja praca Ogródki działkowe nawiązuje do tradycji dożynek i jest hybrydyczną formą teatru ulicznego. Obejmuje akcję dedykowaną Rodzinnym Ogródkom Działkowym Reymonta w Łodzi. Odbiorcy, zaopatrzeni w mapy, odwiedzają zaznaczone na nich miejsca. W każdym z nich znajduje się płyta chodnikowa z umieszczonym przeze mnie kodem QR, który po zeskanowaniu odsyła do filmów wideo, nagranych w tej samej przestrzeni kamerą mini DV, będących próbą uchwycenia formy tańca dziękczynnego w hołdzie poszczególnym zjawiskom, charakteryzującym osobliwość ogródków działkowych.

Moja praca Laurka dla najbliższych składa się z sześciu obiektów rzeźbiarskich, wykonanych do każdego z sześciu rozdziałów własnoręcznie szytego albumu o charakterze dziecięcej laurki. Obiekty zostały wkomponowane przeze mnie w przestrzeń domku działkowego tak, by na pierwszy rzut oka wydawały się być jego naturalną częścią. Wideo, wyświetlane na telewizorze kineskopowym, nadaje obiektom charakter procesualny. Projekt jest dedykowany osobom, o których pamięć próbuję ocalić.

Adrianna Gołębiewska (PL), ur. w 1991 r. w Gdańsku. Absolwentka OSSP w Gdyni, w 2015 r. ukończyła studia magisterskie na wydziale Scenografii Warszawskiej ASP, a w 2017 r. studia magisterskie na Wydziale Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi. Scenografka, autorka kolaży, fotografii, obiektów rzeźbiarskich, utworów wideo oraz instalacji multimedialnych. Jej ważniejsze wystawy odbyły się w Teatrze BTL w Białymstoku (2014), podczas Beijing International Biennale w Pekinie (2014) oraz w The Bridge w Bratysławie (2016). Jest laureatką nagrody im. J. Moskala oraz nagrody dyrektora Teatru Śląskiego na Festiwalu Nowej Scenografii w Katowicach (2013), nagrody na Beijing International Biennale w Pekinie (2014) oraz nagrody za najlepszy dyplom artystyczny w Projekcie Edukacja Artystyczna (2018).