Norimichi Hirakawa (JP), nieodwracalne
   

generatywna instalacja megaekranowa
2010-2017

Norimichi Hirakawa (JP), nieodwracalne
   

generatywna instalacja megaekranowa
2010-2017

Info

Odwrócona w czasie kosmologiczna sekwencja obrazów generowana przez program komputerowy. Program ten na podstawie bieżącego statusu oblicza następny krok, kasując przy tym nieodwracalnie stadia poprzednie. Każdy piksel powraca do absolutnego początku – niewiadomego momentu kreacji wszechświata, znanego jako Wielki Wybuch.

Norimichi Hirakawa, ur. w 1982 r., jeden  z najciekawszych japońskich artystów medialnych młodego pokolenia, pracujący na styku sztuki i nauki. Jest twórcą generatywnych instalacji  i działań performatywnych. Jego prace – zwykle oszczędne formalnie – są najczęściej wynikiem złożonych algorytmicznych przekształceń i analiz różnego rodzaju danych, m.in. wizualnych, dźwiękowych, matematycznych, czy bardziej abstrakcyjnych, np. opisujących teoretyczne bądź realnie zachodzące procesy fizyczne. Angażuje  się w różne aktywności, współpracując m.in.  z takimi artystami, jak Ryoji Ikeda, Seiko Mikami czy Yoshihide Otomo. Jego prace są prezentowane na całym świecie w kontekście wystaw sztuki współczesnej i przeglądów sztuki mediów.