EEC / ROK PÓŹNIEJ – spotkanie z Jackiem Zachodnym (PL)
   

2.12.2016 / 17:00

EEC / ROK PÓŹNIEJ – spotkanie z Jackiem Zachodnym (PL)
   

2.12.2016 / 17:00

Info

Prezentacja doświadczeń Jacka Zachodnego z realizacji projektu Kamienica w podwórku przy ulicy Hubskiej 58. Podczas spotkania artysta odniesie się do działania sprzed roku, z perspektywy czasu przyglądając się procesom, które zaszły na wrocławskim podwórku.

Przy ul. Hubskiej 58 znajdowało się zaniedbane, zarośnięte podwórko. Przed rozpoczęciem prac teren porośnięty był chwastami, a mieszkańcy do dyspozycji mieli jedynie brukowany, podłużny, nierówny placyk służący za parking. Brakowało nawet ławki – miejsca, gdzie mieszkańcy podwórka mogliby się spotkać, porozmawiać. Kamienica jest projektem społecznym, który zakładał aktywizację społeczności lokalnej, poprzez zmianę wspólnej przestrzeni. Proces rozpoczął się od konsultacji społecznych, które szybko przerodziły się w zaangażowanie lokalnej społeczności pomagającej na każdym etapie prac.

Podwórko zostało „otwarte” 12 grudnia 2015 roku. Projekt był jednym z pierwszych rozpoczynających obchody ESK. Spotkanie ROK PÓŹNIEJ będzie okazją do spojrzenia na zakończenie roku ESK, a także tego czy, i jakie, nowe jakości wynikjące z kultury partycypacyjnej pozostaną w tkance miasta.

Projekt zrealizowany w ramach Wrocław – Wejście od podwórza jako część programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Jacek Zachodny, absolwent ASP we Wrocławiu, studiował również archeologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Tworzy instalacje multimedialne i prace wideo, rzeźby, obiekty, zajmuje się performansem i malarstwem.

Pełny ekranOtwórz w nowym oknie