JACEK ZACHODNY – SUSZA
   

instalacja środowiskowa site-specific
2018

JACEK ZACHODNY – SUSZA
   

instalacja środowiskowa site-specific
2018

Info

Życie Ziemi podlega cyklom a cechą każdego cyklu jest przemiana. Fale destrukcji naturalnej przyrody, przeplatane są okresami jej bujnego rozkwitu. Ekosystem Finlandii, niezwykle obficie zaopatrzony w wodę i lasy, bazuje na jałowej, zakwaszonej płytkiej glebie z niedostatkiem wapnia. Mimo wrażenia o jego nieskończonej długowieczności, jest również bardzo delikatny i podatny na naturalne zagrożenia, takie jak susza czy sterylizacja gleby. Pustynny ogród, wycinek dobrze znanej naturalnej przestrzeni, stworzony z takich elementów jak drewno dryfowe, gałęzie, kamienie, żwir, kości małych zwierząt znalezione na poboczach dróg, jest w zamyśle artysty miejscem namysłu i medytacji. Od momentu powstania pustynny ogród ulega ciągłym przemianom pod wpływem warunkiem pogodowych, przypadkowych migracji roślin, erozji, a natura powoli odzyskuje swoją przestrzeń utraconą na rzecz ogrodu.

Instalacja ma formę działania partycypacyjnego realizowanego przez artystę we współpracy z grupą osób niepełnosprawnych umysłowo w ramach lokalnego programu łączącego sztukę ze sferą usług społecznych w dziedzinie ochrony zdrowia.

Praca przygotowana specjalnie dla AIB18.

Dokumentacja pracy:

Pełny ekranOtwórz w nowym oknie