WIDOK. WRO Media Art Reader 5
   

Widok 5: Historia instalacji interaktywnych

WIDOK. WRO Media Art Reader 5
   

Widok 5: Historia instalacji interaktywnych

Publikację można odebrać bezpłatnie w Centrum Sztuki WRO do wyczerpania nakładu.

Dzięki dotacjom ze środków publicznych nasze wydawnictwa są dostępne bezpłatnie.

Wszystkie publikacje można przeglądać na miejscu w Czytelni Mediów.

Info

Widok 5: Historia instalacji interaktywnych

materiały i dokumentacje wideo online: widok5.wrocenter.pl

redakcja: Viola Krajewska, Piotr Krajewski

autorzy tekstów: Krzysztof Dobrowolski, Dagmara Domagała, Paweł Janicki, Dominika Kluszczyk, Viola Krajewska, Piotr Krajewski, Magdalena Kreis, Barbara Kręgiel, Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, Zbigniew Kupisz, Paulina Ostrowska, Michał Szota

opracowanie typograficzne, skład, projekt okładki: Malwina Hajduk

współpraca redakcyjna: Barbara Kręgiel, Ramona Słobodzian

przygotowanie fotografii do druku: Zbigniew Kupisz

tłumaczenia: Patrycja Poniatowska, Ramona Słobodzian

korekta: Dorota Sapińska, Ramona Słobodzian

indeks: Zofia Smyk

 

Spis treści

WSTĘP

Laurie Anderson Handphone Table: Remembering Sound, 1978
Paweł Janicki

Luc Courchesne Portrait no. 1 / Portrait One, 1989-1990
Dominika Kluszczyk

Jonathan Jones-Morris Social Hair, 1990
Zbigniew Kupisz

Carolina Cruz-Neira, Thomas A. DeFanti, Daniel J. Sandin The CAVE (Cave Automatic Virtual Environment), 1991
Piotr Krajewski

Thomás Waliczky Der Wald / The Forest, 1993
Barbara Kręgiel

Lynn Hershman Leeson America’s Finest, 1993-1994
Krzysztof Dobrowolski

Christa Sommerer & Laurent Mignonneau A-Volve, 1993-1994
Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

Perry Hoberman Bar Code Hotel, 1994
Dominika Kluszczyk

Jeffrey Shaw The Golden Calf, 1994
Piotr Krajewski

Woody Vasulka The Brotherhood – Table III (Friendly Fire), 1994
Krzysztof Dobrowolski

Bill Seaman Passage Seats: One Pulls Pivots at the Tip of the Tongue, 1994-1995
Dominika Kluszczyk

Masaki Fujihata Beyond Pages, 1995
Paulina Ostrowska

Ken Goldberg The Telegarden, 1995
Dagmara Domagała

Toshio Iwai Piano – As Image Media, 1995
Paweł Janicki

Mirosław Rogala Lovers Leap, 1995
Barbara Kręgiel

Tjebbe van Tijen, Miloš Vojtěchovský Orbis Pictus Revised, 1995
Viola Krajewska

Zbigniew Kupisz Pies, 1996
Magdalena Kreis

Jeffrey Shaw conFiguring the CAVE, 1996-1997
Piotr Krajewski

Agnes Hegedüs Memory Theater VR, 1997
Dagmara Domagała

Jill Scott Digital Body Automata – A Figurative History, 1997
Viola Krajewska

Jacek Szleszyński Edytor głupich min, 1997
Magdalena Kreis

Romy Achituv, Camille Utterback Text Rain, 1999
Paweł Janicki

Piotr Wyrzykowski (Peter Style) Cyborg’s Sex Manual, 1999-2000
Dagmara Domagała

Paweł Janicki, Patrycja Mastej, Dominika Sobolewska Faktury, 2007-2008
Michał Szota

Paweł Janicki Oceanus, 2010-2011
Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

Resume

Indeks nazwisk