KLUCZOWE TRENDY HUMANISTYKI CYFROWEJ
   

wykład prof. Alana Liu
27.06.2017 / wtorek / 17:00

KLUCZOWE TRENDY HUMANISTYKI CYFROWEJ
   

wykład prof. Alana Liu
27.06.2017 / wtorek / 17:00

Info

Zapraszamy na wykład profesora Alana Liu pod tytułem Kluczowe trendy humanistyki cyfrowej. W jaki sposób cyfrowa humanistyka stanowi wyzwanie dla idei humanistyki. Wykład poświęcony będzie wyzwaniom, jakie współczesnej refleksji humanistycznej stawia – ostatnio prężnie rozwijająca się – humanistyka cyfrowa. Jak stosowane w jej ramach metody (takie jak data mining, mapowanie czy analiza sieci społecznych) wpływają na ideę humanistyki i odwrotnie? Jak w obliczu mediów cyfrowych przekształcają się ważkie dla humanistyki pytania – choćby te, dotyczące kategorii znaczenia? Te kwestie będą stanowiły główny przedmiot rozważań podczas wykładu.

Profesor Alan Liu od 25 czerwca do 1 lipca będzie gościem Laboratorium Humanistyki Współczesnej, pracowni działającej od 2014 roku w Instytucie Kulturoznawstwa UWr. Wizyta odbędzie się w ramach programu Visiting Professors, finansowanego przez Urząd Miejski Wrocławia.

Profesor Alan Liu od 1995 roku jest profesorem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara. Wcześniej wykładał też na Uniwersytecie Yale. Doktoryzował się z angielskiej literatury romantycznej na Uniwersytecie Stanforda. Jest autorem trzech książek: Local Transcendence: Essays on Postmodern Historicism and the Database (2008), Laws of Cool: Knowledge Work and the Culture of Information (2004), Wordsworth: the Sense of History (1989). W 1998 roku założył centrum humanistyki cyfrowej na Uniwersytecie Kalifornijskim, co czyni go jednym z pionierów na tym polu badawczym. Obecnie pracuje nad monografią, poświęconą krytycznym studiom nad infrastrukturą.

Link do wydarzenia na FB: TUTAJ