(PL) WRO 2015 / Muzeum Narodowe
   

(PL) dokumentacja wystawy w Muzeum Narodowym
16. Biennale Sztuki Mediów WRO 2015 Test Exposure
13.05 – 30.06.2015

(PL) WRO 2015 / Muzeum Narodowe
   

(PL) dokumentacja wystawy w Muzeum Narodowym
16. Biennale Sztuki Mediów WRO 2015 Test Exposure
13.05 – 30.06.2015

Pełny ekran