Andrzej Dudek-Dürer: Mental Steps. Living Sculpture
   

26 November, 2009 – 17 January, 2010

Andrzej Dudek-Dürer: Mental Steps. Living Sculpture
   

26 November, 2009 – 17 January, 2010

Info

26.11.2009-17.01.2009

For me, art is a means, a possibility – a particular possibility of self-actualization, communication and cooperation. My life is art.

Living Sculpture

Since 1969, the artist has been running his life performance, The Art of Boots – The Art of Trousers – The Art of Andrzej Dudek-Dürer (living sculpture). This year brings the 40th anniversary of this activity. The artist’s boots and trousers, used daily for tens of years, are presented in his art, and are confronted by the audience, often unconscious of their special properties. They are also art works in themselves, regularly maintained and documented.

Mental Steps

For the purposes of the exhibition at WRO Art Center, by means of cooperation with Paweł Janicki, the artist produced three new interactive installations. They are exhibited along a retrospective presentation of his videos and performances.

[bg|dudekdurer|6]

Interactive Installations

Meta Timeclutch

Interactive installation juxtaposing generative (random) elements with the activities of the audience, producing a sonic and visual environment consisting of elements related to the Living Sculpture and the artist’s travels around the world. The movements of the spectator brings up and modulates transforming images and sounds.

Level of Reminder

Installation based on sound and scent, an interactive composition of auditory events and scents, leading us at the border of dreams, experiences, into the (collective) unconscious.

Trans Reflection

Images captured by two cameras pointing at the same spot is processed and mixed in real time. The visage of the spectators, as they enter the cameras’ vision, is displayed, disturbed by random transformations and sounds.

Works on the exhibition

To Play First Fiddle, 1989, 3:00
Camera: Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer; Sydney, Australia

Sensitive… Rail, 1989, 3:00
Camera: Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer; Sydney, Australia

Meta Light, 1989, 3:30
Camera: Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer; Sydney, Australia

Nothing, 1989, 11:00
Camera: Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer; Sydney, Australia

Up-Side Down, 1989, 3:00
Camera: Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer; Sydney, Australia

Something II, 1992, 6:00
Camera: Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer; Ponte Nossa, Italy

Stairs, 1992, 3:25
Camera: Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer; Ponte Nossa, Italy

Trans Trip, 2001-2002, 7:28
Camera: Kedud Jezrdna, Tomasz Mniamek

Meta Trip, 2001-2002, 9:18
Camera: Kedud Jezrdna, Tomasz Mniamek

Mental Steps, 2001-2002, 4:52
Camera: Kedud Jezrdna, Tomasz Mniamek

Velocity, 2001-2002, 5:06
Camera: Kedud Jezrdna, Tomasz Mniamek

Border, 2001-2002, 9:00
Camera: Kedud Jezrdna, Tomasz Mniamek

Invisible Time, 2001-2002 , 10:28
Camera: Kedud Jezrdna, Tomasz Mniamek

Transfer of Energy, 2003, 9:31
Camera: Grażyna Borowik, A. Dudek-Dürer, Yudai Hashimoto, Kedud Jezrdna

Tendency, 2003, 9:32
Camera: Grażyna Borowik, A. Dudek-Dürer, Yudai Hashimoto, Kedud Jezrdna

Trans Wishes I, 2003, 8:49
Camera: Grażyna Borowik, A. Dudek-Dürer, Yudai Hashimoto, Kedud Jezrdna

Introduction to…, 2003, 16:45
Camera: Grażyna Borowik, A. Dudek-Dürer, Yudai Hashimoto, Kedud Jezrdna

Meditation in NYC…, 1990, 5:19
Camera: Mark Bloch, współpraca Deborah Velick; New York, USA

Cemetery, 1992, 7:45
Camera: Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer; Ponte Nossa, Italy

Meta Trip, 2001-2002, 9:18
Camera: Kedud Jezrdna, Tomasz Mniamek

Constantly Changing, 2006, 12:16
realizacja/muzyka: A. Dudek – Dürer, Camera: A. Dudek – Dürer, Kedud Jezrdna

Vratislavia-Breslau-Wrocław, 2008, 12:00
zdjęcia: A. Dudek – Dürer, Kedud Jezrdna

Andrzej Dudek-Dürer as a Living Sculpture:

Don’t Touch – Critical Points, performance at the opening of the exhibition in Cheong-Ju City Art Centre Exhibition Hall, Korea Południowa;
Gestures, performance-installation at the opening of the exhibition during Nine Dragon Heads Festival and Symposium, South Korea;

Camera: Hayden Prujean, A. Braunberg, K. Jezrdna, A. Dudek-Dürer, 2004, 10:06

Works

(PL) To Play First Fiddle, 1989, 3:00
zdjęcia: Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer; Sydney, Australia

Sensitive… Rail, 1989, 3:00
zdjęcia: Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer; Sydney, Australia

Meta Light, 1989, 3:30
zdjęcia: Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer; Sydney, Australia

Nothing, 1989, 11:00
zdjęcia: Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer; Sydney, Australia

Up-Side Down, 1989, 3:00
zdjęcia: Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer; Sydney, Australia

Something II, 1992, 6:00
zdjęcia: Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer; Ponte Nossa, Włochy

Stairs, 1992, 3:25
zdjęcia: Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer; Ponte Nossa, Włochy

Trans Trip, 2001-2002, 7:28
zdjęcia: Kedud Jezrdna, Tomasz Mniamek

Meta Trip, 2001-2002, 9:18
zdjęcia: Kedud Jezrdna, Tomasz Mniamek

Mental Steps, 2001-2002, 4:52
zdjęcia: Kedud Jezrdna, Tomasz Mniamek

Velocity, 2001-2002, 5:06
zdjęcia: Kedud Jezrdna, Tomasz Mniamek

Border, 2001-2002, 9:00
zdjęcia: Kedud Jezrdna, Tomasz Mniamek

Invisible Time, 2001-2002 , 10:28
zdjęcia: Kedud Jezrdna, Tomasz Mniamek

Transfer of Energy, 2003, 9:31
zdjęcia: Grażyna Borowik, A. Dudek-Dürer, Yudai Hashimoto, Kedud Jezrdna

Tendency, 2003, 9:32
zdjęcia: Grażyna Borowik, A. Dudek-Dürer, Yudai Hashimoto, Kedud Jezrdna

Trans Wishes I, 2003, 8:49
zdjęcia: Grażyna Borowik, A. Dudek-Dürer, Yudai Hashimoto, Kedud Jezrdna

Introduction to…, 2003, 16:45
zdjęcia: Grażyna Borowik, A. Dudek-Dürer, Yudai Hashimoto, Kedud Jezrdna

Meditation in NYC…, 1990, 5:19
zdjęcia: Mark Bloch, współpraca Deborah Velick; Nowy Jork, USA

Cemetery, 1992, 7:45
zdjęcia: Kedud Jezrdna, A. Dudek-Dürer; Ponte Nossa, Włochy

Meta Trip, 2001-2002, 9:18
zdjęcia: Kedud Jezrdna, Tomasz Mniamek

Constantly Changing, 2006, 12:16
realizacja/muzyka: A. Dudek – Dürer, zdjęcia: A. Dudek – Dürer, Kedud Jezrdna

Vratislavia-Breslau-Wrocław, 2008, 12:00
zdjęcia: A. Dudek – Dürer, Kedud Jezrdna

Instalacje interaktywne

We współpracy z Pawłem Janickim, Centrum Sztuki WRO

Meta Timeclutch

Instalacja interaktywna łącząca elementy generatywne (losowe) z aktywnym wpływem odbiorców na stan środowiska dźwiękowego i wizualnego, złożonego z elementów odsyłających do żywej rzeźby oraz podróży autora przez liczne kraje i miejsca. Fizyczna aktywność odbiorcy bezpośrednio moduluje i nawarstwia obrazy i dźwięki podlegające jednocześnie nieustannym transformacjom.

Level of Reminder

Instalacja dźwiękowa i zapachowa odsyłająca nas poprzez interaktywnie sterowaną kompozycję zdarzeń audialnych i woni w świat na granicy sennych marzeń, doświadczeń indywidualnych oraz – przede wszystkim – bezpośrednio w podświadomość, zarówno tę intymną – indywidualną – jak i zbiorową.

Transreflection

Obraz z dwóch kamer skierowanych – z różnych kątów – w to samo miejsce, jest w czasie rzeczywistym procesowany i miksowany. Samoujawnienie się odbiorcy, następujące poprzez jego wejście w pole widzenia kamer, dialoguje z procesami losowymi, wpływającymi na przekształcenia obrazu wideo i dźwięków.

About the artist

(PL) Andrzej Dudek-Dürer, zajmuje się wieloma formami artystycznejwypowiedzi. Wideo, instalacja, grafika, malarstwo, fotografia, rzeźba ibudowa instrumentów, environmental art i antypoezja, w różnorodnysposób przenikają się w jego twórczości z aktywnościąmetafizyczno-telepatyczną, w której artysta, wierząc w reinkarnację,jest siódmym wcieleniem Albrechta Dürera.

Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie i Wrocławiu, Centro de Arte Actual w Barcelonie, Stedelijk Museum w Amsterdamie, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Tate Gallery w Londynie, City Art Institute Library w Sydney, The School of the Art Institute of Chicago, Centrum Sztuki WRO