Media Library
   

Media Library
   

Free WiFi

network: WroArtCenter
password: wroartcenter

Info

The Media Library is a multifunctional space for the viewer. It allows for an individual browsing through the WRO Collection, gathered since 1989.

The WRO Collection has been elaborated over the years and numbers thousands of titles featuring a cross-section of Polish and international media art from the 1970s up to the present, including video art, recordings and documentations of audiovisual performances, multimedia objects, interactive installations and network projects. it is available on the computer workstations in the form of a digital catalog and thematic paths.

The WRO Collection has currently more than 1500 items, some of which are also available online.

More info

(Polski) Kolekcja WRO obejmuje obszerny zbiór prac polskiej i międzynarodowej sztuki mediów od lat 70. XX wieku po najnowsze realizacje, zawierający prace wideo, zapisy i dokumentacje audiowizualnych performansów, multimedialnych obiektów, instalacji interaktywnych oraz projektów sieciowych.

Stale uzupełniane zbiory multimedialne i dokumentacja Kolekcji WRO, opracowywane w związku z kolejnymi projektami wystawienniczymi, kuratorskimi i wydawniczymi, a także kolejnymi edycjami Biennale WRO, zawierają ponadto wypowiedzi artystów i teoretyków, materiały zarejestrowane podczas konferencji i wydarzeń artystycznych oraz programy tematyczne.

Materiały archiwalne, realizowane w różnych latach i zapisywane na różnorodnych nośnikach analogowych i cyfrowych, są na bieżąco digitalizowane, opracowywane i przechowywane w najlepszej dostępnej jakości w centralnym repozytorium, m.in w ramach takich międzynarodowych przedsięwzięć jak unijny projekt DCA – Digitising Contemporary Art. System katalogowania i udostępniania danych jest oryginalnym rozwiązaniem opracowanym przez WRO, powstałym w oparciu o doświadczenia międzynarodowych instytucji upowszechniania sztuki.

Niejednokrotne prezentacja zasobów z Kolekcji WRO przybiera formy artystycznych, interaktywnych instalacji, pozwalających na zaangażowany wybór i odbiór dzieł.

Katalog zdigitalizowanych tytułów Kolekcji WRO obejmuje obecnie ponad 1600 pozycji, z których część jest także dostępna w sieci.

Osoby zainteresowane pozyskaniem dostępu do katalogu tytułów i ścieżek tematycznych prosimy o kontakt: info@wrocenter.pl

SPECIAL THEMATIC PATHS AVAILABLE IN THE MEDIA LIBRARY

WRO ART CENTER   Online screenings for the time of quarantine! Click here to visit wrocenter.pl   WRO ART CENTER