Cykl wykładów SZTUKA TO POTĘGA
   

Info

Art is Power is a title of one of the most important works by Józef Robakowski, and the name of a cycle of lectures and presentations at WRO Art Center, initiated on 1 April 2008. Art is Power juxtaposes varying perspectives and ideas, provoking the invited artists and the audiences to confront and play with this seemingly trivial, metaphorical and sometimes ironic assertion.

(PL) INAUGURACJA

(PL) 1 kwietnia 2008 r. Józef Robakowski wykładem pod takim tytułem zainauguruje nowy cykl prezentacji w Centrum Sztuki WRO – SZTUKA TO POTĘGA. Nie przypadkiem tytuł jednej z najważniejszych prac Robakowskiego, artysty związanego z WRO od pierwszej edycji Biennale, stanowi hasło i temat nowego cyklu. Wykład rozpocznie się o 18:30.

Cykl SZTUKA TO POTĘGA, prezentując różnorodne postawy i koncepcje, ma prowokować z jednej strony zaproszonych artystów i teoretyków sztuki, z drugiej publiczność, do zmierzenia się i gry z tym pozornie banalnym, metaforycznym i, niekiedy, ironicznym hasłem. Kolejni goście opowiadać będą o swojej twórczości, sztuce współczesnej i związanych z nią zjawiskach, uzupełniając wykład wybranymi realizacjami.

Józef Robakowski, związany z Biennale WRO od 1989 r., jest jednym z najważniejszych polskich artystów współczesnych, inicjatorem ważnych wydarzeń medialnych i akcji artystycznych, historykiem sztuki i profesorem PWSFTviT w Łodzi. Współzałożyciel wielu eksperymentalnych grup artystycznych, w tym Warsztatu Formy Filmowej. Praca Sztuka to potęga, od której cykl bierze swą nazwę, została zrealizowana przez Robakowskiego w 1985 r. i jest zapisem parady wojskowej na Placu Czerwonym, do której komentarz zastąpiony został muzyką śpiewającej po niemiecku grupy Laibach z formacji Neue Slovenische Kunst.

Wykład 1 kwietnia połączony będzie z promocją wydanej przez Centrum Sztuki WRO publikacji Józef Robakowski. Obrazy energetyczne. Zapisy bio-mechaniczne 1970-2005, uznanej w podsumowaniu roku 2007 za najlepsze multimedialne wydawnictwo o sztuce współczesnej, jakie pojawiło się na polskim rynku (Stach Szabłowski, Sztukę trzeba umieć czytać, Dziennik 7.12.07).