3RD BEST MEDIA ARTS GRADUATION PROJECTS COMPETITION
   

May 17 – Jun 11, 2017

3RD BEST MEDIA ARTS GRADUATION PROJECTS COMPETITION
   

May 17 – Jun 11, 2017

coorganizer:

Info

The third edition of the Best Media Arts Graduation Projects Competition – like the two previous ones – present best students’ bachelor and master’s graduation projects realized in the field of new media art at public art academies in Gdansk, Katowice, Krakow, Lodz, Poznan, Szczecin, Warsaw and Wroclaw. The event highlights the growing importance of the field in contemporary art, and is also focused on promoting graduates. This year the event takes on an international dimension: the exhibition of the best media arts graduation projects will be part of the 17th Media Art Biennale WRO 2017 DRAFT SYSTEMS, open to professionals and general public.

The project developed since 2015 provides a platform for the exchange of experiences between higher education institutions in the field of media arts, including the accompanying conference.

Organizers:
WRO Art Center and Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw

Accompanying events:
Second nationwide conference “Intermedia and the cinematographic turn”:
20-21 May 2017 / Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw | Centre for Applied Arts and Innovation, gen. Romualda Traugutta 19/21

The conference is coorganized by the Faculty of Graphics and Media Art of the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw and the Faculty of Intermedia of the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków together with WRO Art Center.

GRADUATES AND WORKS

(PL) Krystian GrzywaczPustostany
animacja, 2016

promotor: prof. Grzegorz Klaman
kierunek: Intermedia
specjalność: Rzeźba
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych
Wydział Rzeźby i Intermediów
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Pustostany to animacja prowadzona na spółkę przez Krystiana Grzywacza i jego komputer osobisty. Została zbudowana na błędach, wynikających z niedoskonałości procesów percepcyjnych narzędzia, służącego do wykonywania trójwymiarowych skanów oraz umożliwiającego zapis ruchu istot człekokształtnych. Praca jest pączkiem myśli o człowieku coraz gęściej splątanym nowoczesnymi technologiami.

Krystian Grzywacz (PL), urodzony w 1994 r., absolwent Intermediów na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (dyplom licencjacki, 2016). Członek kolektywu artystycznego Gnojki. Zajmuje się sztuką wideo, animacją, VR i rzeźbą. Obecnie oddany jest różnym odcieniom symulacji. Jego prace pokazywane były na wystawach: (Nie)obecność w Galerii Labirynt (Lublin, 2016), Obchody końca lata w Willi na Goyki (Sopot, 2016) oraz podczas Interference Festival 2016 w gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

//

Wiktor Przybył
oprawa multimedialna koncertu współczesnej muzyki klawesynowej In Memoriam Annelie de Man + zestaw 5 generowanych i kontrolowanych w czasie rzeczywistym wizualizacji na dwa ekrany + zbiór aplikacji Java i plików wideo w formacie QuickTime o różnych rozdzielczościach, 2016

promotor: dr Ksawery Kaliski
kierunek: Grafika
specjalność: Projektowanie graficzne i multimedia
Pracownia Działań Multimedialnych
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (recenzent: dr hab. Anna Maj, Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Koncert multimedialny poświęcony pamięci Annelie de Man, znakomitej holenderskiej klawesynistce, w wykonaniu Małgorzaty Klajn (klawesyn) z Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Wiktora Przybyła (multimedia) z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Koncert składa się z pięciu utworów: What’s in a Name (Roderik de Man), Schrootsonate (Ton Bruynel), Frenzy (Roderik de Man), Passacaglia Ungeherese (György Ligeti)Hungarian Rock (György Ligeti).

Praca podejmuje problem podwójnej natury muzyki z repertuaru Annelie de Man i poszukuje odpowiedniego dla niej języka wizualnego. Celem stało się znalezienie podwójnego sposobu obrazowania – opartego o zjawiska występujące w rzeczywistości, oraz możliwości cyfrowego generowania obrazu. Analogowym dźwiękom klawesynu towarzyszą komputerowe wizualizacje, podkreślające elektroniczny charakter samej kompozycji.

Wiktor Przybył (PL), urodzony w 1992 r. w Chorzowie, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (dyplom licencjacki, 2016). Interesuje go światło, sztuka generatywna oraz film krótkometrażowy. Zajmuje się tworzeniem instalacji interaktywnych i multimedialnych. Wraz z Małgorzatą Klajn (klawesyn) tworzą duet na potrzeby projektu In Memoriam Annelie de Man. Żyje i tworzy na Śląsku.

W 2015 podczas Festiwalu Industriada w Chorzowie zaprezentował szereg swoich interaktywnych realizacji. W tym samym roku, z okazji 15-lecia Pracowni Działań Multimedialnych prezentował instalację multimedialną W3D, w której układ spreparowanej kamery i programu komputerowego przetwarzał obraz w trójwymiarową siatkę kontrolowaną za pomocą 8 pokręteł i 4 przycisków. W 2016 roku na potrzeby konferencji TEDxKatowice stworzył programowalny system iluminacji sceny sterowany joystickiem.

Małgorzata Klajn (PL), urodzona w 1993 r. we Wrocławiu. W 2011 rozpoczęła studia na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie klawesynu prof. Marka Toporowskiego. W 2015 została stypendystką programu Erasmus, co umożliwiło jej odbycie rocznych studiów w Universität Mozarteum w Salzburgu pod kierunkiem prof. Floriana Birsaka. W październiku 2016 podjęła tam studia magisterskie.

Jej zainteresowania koncentrują̨ się̨ głównie na współczesnej muzyce klawesynowej, co zaowocowało wygraną w Międzynarodowym Konkursie Klawesynowej Muzyki Współczesnej Prix Annelie de Man w Amsterdamie (2015) oraz wyróżnieniem w kategorii studentów uczelni muzycznych i nagrodą specjalną Filharmonii Świętokrzyskiej podczas XI Konkursu Muzyki XX i XXI wieku dla Młodych Wykonawców organizowanego przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej w Radziejowicach (2016). W roku akademickim 2016/2017 uzyskała stypendium Prezydenta Wrocławia . 

Promowała muzykę współczesną na licznych estradach, m.in. podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Kontrasty we Lwowie (2015) oraz w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie (2016),

Zdobyła pierwszą nagrodę podczas Ogólnopolskiego Konkursu Klawesynowego im. Wandy Landowskiej w Gdańsku (2010). Występowała podczas festiwali muzyki dawnej, takich jak: Anima Musica w Gdyni (2011) i Maj z Muzyką Dawną we Wrocławiu (2015), Barocknacht w Salzburgu (2016), na festiwalu Eggenfelden Klassich w Eggenfelden (2016). W 2018 roku będzie pełniła funkcję doradcy programowego trzeciej edycji Festiwalu Prix Annelie de Man w Amsterdamie.

//

Magdalena Gembala, Horyzont zdarzeń
instalacja interaktywna, 2016

promotor: prof. ASP dr hab. Grzegorz Biliński
kierunek: Intermedia
Pracownia Archisfery
Katedra Obszarów Sztuki
Wydział Intermediów
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Artystka podejmuje próbę wytłumaczenia i zobrazowania zjawisk zachodzących we wnętrzu czarnej dziury. Zaznajomiona z najnowszymi odkryciami w dziedzinie astronomii i fizyki stara się przedstawić możliwość oddziaływania tychże obiektów na ludzką świadomość. Dzieło nawiązuje do granic ludzkiego poznania – niemożności wyobrażenia sobie większej ilości wymiarów, niż te, które znamy z codziennego doświadczenia. Konstrukcja jako wariacja na temat wstęgi Möbiusa daje możliwość dotknięcia nieskończoności i przenosi obserwatora w inną rzeczywistość, z którą może wejść w dialog.

Magdalena Gembala, urodzona w 1993 r. w Krakowie, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (dyplom licencjacki, 2016). Obecnie studentka Informatyki stosowanej na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie, a także oraz Product Design w poznańskiej School of Form. Prace artystyczne stanowią odbicie szerokiego spektrum jej zainteresowań. Skoncentrowana w działaniach na problematyce nauki w świecie sztuki, skutecznie łączy ze sobą dyscypliny, takie jak projektowanie, fizyka czy też programowanie. Jak środa wyrazu używa instalacji, grafiki 2D i 3D oraz fotografii.

//

Ada BireckaLas – zbiór trwały ze zdolnością do samoodnawiania
wideoinstalacja (loop + obiekt), 2016

promotor: dr Artur Chrzanowski
kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
specjalność: Intermedia
Pracownia Fotografii i Działań Multimedialnych
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Projekt Las – Zbiór trwały ze zdolnością do samoodnawiania stanowi próbę ukazania lasu jako trwałego i niezależnego zbiorowiska, przypominającego samowystarczalną społeczność. Zbiór ten składa się z niezliczonej ilości większych i mniejszych, zależnych od siebie istnień. Część z nich co jakiś czas przemija, a jednocześnie rodzą się kolejne.
Praca składa się z dwóch części: pierwsza przedstawia monotonny proces przechodzenia skrajem lasu, bez możliwości wejścia do środka. Wideo bazuje na rytmie i powtarzalności. Nie słyszymy w pracy odgłosów lasu, jedynie dźwięki kroków – przez to las staje się czymś wyobcowanym i odległym dla człowieka. Dopełnieniem filmu jest obiekt – niski podest z wyświetlanym wewnątrz animowanym obrazem ruchomym. Przedstawia on las w sposób bezpośredni, jako żyjący organizm. Na ekranie widzimy zbliżenie na mech, który porusza się rytmicznie w górę i w dół. Sprawia tym samym wrażenie oddychania.

Ada Birecka (PL), urodzona w 1992 r., ukończyła studia licencjackie w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego (2014). Tytuł magistra obroniła z wyróżnieniem na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (2016). Zajmuje się głównie rysunkiem, ilustracją i wideo. Tworzy również tatuaże. Fascynuje ją świat przyrody oraz proste, choć niecodzienne, historie. Swoje prace prezentowała m.in. podczas Transmission Art Festival w Atenach i Karlsruhe (2016), na wystawie Rzeczy w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi (2016) oraz w Dreźnie i Łodzi na wystawach Schools of Arts vol. IV (2015). Wygrała II edycję konkursu Nowe Opole na koncepcję wystawy, organizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu.

//

Ka-lun LeungNormal Norms
instalacja wideo, 2016

promotor: prof. dr hab. Marek Wasilewski, prof., zw., UAP
specjalność: Intermedia
Pracownia Wideo
Katedra Intermediów
Wydział Komunikacji Multimedialnej
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Przez długi czas obrazy uważane były za uchwytne i zrozumiałe elementy ludzkiej wiedzy i naukowej refleksji, za pomocą których poszukiwano uzasadnienia dla panującego światopoglądu. Ich natychmiastowa dostępność, rozproszona natura i sieciowa forma sprawiają, że obrazy stały się uniwersalną walutą w sieci globalnego wizualnego metabolizmu, odgrywającą kluczową rolę w procesie produkcji wiedzy.

Człowiek jako animal symbolicum (zwierzę symboliczne) jest zdolny do tworzenia i manipulowania znakami a definicje są w stanie zmieniać jego indywidualną percepcję. Wideo podejmuje próbę zbadania w jaki sposób kształtuje się uniwersum symboliczne w momencie, kiedy prawda jest systemowo rozszyfrowywana lub systemowo patentowana oraz jak podejmowanie decyzji i kategoryzacja formują system wiedzy.

Ka-lun Leung (HK), urodzony w 1985 r., absolwent Wydziału Intermediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (dyplom magisterski, 2016). Jego prace, obejmujące wideo, fotografię, media cyfrowe i instalacje, badają idee dostępności, przezroczystości i naszego związku z systemami ikonograficznymi, takimi jak język, sztuka, symbole historyczne i związki frazeologiczne. Jego prace były wystawiane na wielu europejskich festiwalach, m.in. na Kassel Dokfest, Artists’ Moving Image Festival w Edynburgu i Les Instants Vidéo.

//

Uladzimir PazniakInochód
instalacja, 2016

promotor: prof. dr hab. Kamil Kuskowski
kierunek: grafika
specjalność: multimedia
Pracownia Działań Audiowizualnych i Performatywnych
Akademia Sztuki w Szczecinie

Wizualny dokument socjalnej utopii, obracający się wokół przełomowych artystycznych praktyk awangardowych. Instalacja składa się z szafy-witryny, makiety architektonicznej, modeli prac autora, gabloty z drewnianymi wiórami, gabloty z drzewcem, literami na drzewcach oraz wideo.

Na podstawie instrukcji i rysunków, dołączanych do popularnego magazynu z 1925 roku pt. „Sztuka w życiu codziennym”, artysta zrealizował kilka projektów, łącząc je w jeden dokument historyczny. Oparł się na projektach studentów i absolwentów artystycznej uczelni Wchutemas, które już w pierwotnym założeniu były nie tyle wzorem, co raczej miały na celu wzbudzać u odbiorcy aktywność, pomysłowość i artystyczne myślenie.

„Inochód” to naturalny sposób poruszania się niektórych ssaków kopytnych i psowatych, polegający na unoszeniu jednocześnie obu kończyn z jednej strony ciała. Używając tego słowa jako tytułu instalacji, Pazniak zaznacza polityczną pozycję artystów, do których odnosi się w swojej praktyce.

Uladzimir Pazniak, urodzony w 1985 r. w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Absolwent Wydziału Sztuki Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały oraz Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie (dyplom magisterski, 2016). Pracuje z rzeźbą, rysunkiem, performansem oraz wideo. Jest laureatem stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012) oraz nagrody Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w VIII edycji konkursu „Najlepsze Dyplomy ASP” (Gdańsk, 2016). Najważniejsze wystawy to: Who Wants To Die? (RK Gallery, Berlin, 2016), When The Shit Hits The Fan (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2016) oraz The Gallery (Zona Sztuki Aktualnej, Szczecin, 2016).

//

Tymek BryndalMam 23 lata
instalacja wideo, 2016

promotor: prof. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz
Pracownia Narracji Fotograficznej
Wydział Sztuki Mediów
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Tryptyk osobisty. Na lewym skrzydle jest prezentowana prawdziwa „spowiedź” artysty, a na prawym –  jej wariant „fałszywy”. Ściana środkowa to miejsce dla wersji neutralnej, łączącej dwie pozostałe. Wszystkie projekcje są jednakowej długości i są odtwarzane w zapętleniu.

Istotnym elementem instalacji jest dźwięk. Do każdego wideo została stworzona oddzielna ścieżka audio, które mieszają się w centralnym punkcie między projekcjami, wchodząc w pewną formę dialogu między sobą, a innym razem mieszają, stając się trudne do rozszyfrowania.

Każdej projekcji towarzyszą również napisy, których funkcją jest wydobycie warstwy literackiej w przypadku mieszania się dźwięku, jeszcze bardziej uwypuklając przenikanie się dwóch stron.

Tymek Bryndal, urodzony w 1992 r. w Toronto (Kanada). Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom licencjacki, 2016). Artysta, muzyk. W swojej twórczości używa różnych mediów – od fotografii przez wideo po grafikę. Charakterystycznym elementem jego prac jest zdystansowana obserwacja powleczona w dowcip i cynizm. Mieszka i pracuje w Warszawie.

//

Tomasz HanoffMatnia
interaktywna instalacja wideo, 2016

promotor: prof. Wiesław Gołuch
kierunek: Sztuka mediów
Pracownia Perswazji Medialnej
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Instalacja składa się z przestrzennego, interaktywnego „sterownika” w kształcie labiryntu oraz ośmiu animacji uruchamianych przez plastikowego żołnierzyka, przemieszczającego się w labiryncie. Każda z animacji odbywa się w stworzonej przez autora sugestywnej scenografii i ujawnia w sposób metaforyczny i ekspresyjny stany niepewności, lęku, zagubienia. Wszystkie, utrzymane w czarno-białej tonacji, poprzez zastosowane środki, klimat i dobór motywów niosą skojarzenia z filmami ekspresjonizmu lat 20. ubiegłego wieku.

Tomasz Hanoff
, urodzony w 1990 roku, absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu (dyplom magisterski, 2016). Jego obszary zainteresowań to wideo, fotografia i animacja eksperymentalna. W warstwie znaczeniowej w swoich pracach podejmuje próbę odpowiedzi na obecne problemy dzisiejszego świata, zderzając je z własnymi doświadczeniami. Tworzy również muzykę hip-hop, jest autorem tekstów. Laureat Nagrody Publiczności Lubińskiego Biennale Sztuki (2012).

 

Jury and verdict

jury: Anna Klimczak, Marielle Nitoslawska, Julika Rudelius
the competition secretary: Małgorzata Sikorsky

AWARD:
Krystian Grzywacz (PL)
Vacant Spaces

supervisor: prof. Grzegorz Klaman
course: Intermedia Studies
major: Sculpture
Studio of Transdisciplinary Activities
Faculty of Sculpture and Intermedia
Academy of Fine Arts, Gdansk

SELECTION COMMITTEES

Gdansk / Academy of Fine Arts in Gdansk:
Natalia Cyrzan, Jarosław Czarnecki, Krzysztof Dobrowolski, Sylwester Gałuszka, Magdalena Kreis

Katowice / Academy of Fine Arts in Katowice:
Agata Cukierska, Dominika Kluszczyk, Magdalena Kreis, Marta Lisok, Marian Oslislo

Krakow / Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow:
Mariusz Front, Paweł Janicki, Anna Nacher, Monika Kozioł, Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

Lodz / Strzemiński Academy of Art in Lodz:
Dagmara Domagała, Krzysztof Dobrowolski, Daniel Muzyczuk, Marcin Polak, Tomasz Załuski

Poznan / University of Arts in Poznan:
Dagmara Domagała, Dominika Kluszczyk, Michał Krawczak, Agata Rodriguez, Raman Tratsiuk

Szczecin / Academy of Art in Szczecin:
Danuta Dąbrowska, Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, Magdalena Lewoc, Małgorzata Sikorska, Jędrzej Wijas

Warsaw / Academy of Fine Arts in Warsaw:
Michał Grzegorzek, Paweł Janicki, Izabela Maciusowicz, Natalia Sielewicz, Małgorzata Sikorska

Wroclaw / Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw:
Paweł Janicki, Mariusz Jodko, Anna Mituś, Małgorzata Sikorska, Maja Wolińska