Marek Wasilewski: Orchestron
   

12 February – 15 March, 2009

Marek Wasilewski: Orchestron
   

12 February – 15 March, 2009

Info

Opening: 5.02.2009, 18:30
Exhibition open until: 15.03.2009

 

Marek Wasilewski – Orkiestron

Orkiestron, Polish for the orchestra pit, is the title of the new multi-channel video installation by Marek Wasilewski. The artist has recorded numerous instances of instrument tuning and musical rehearsals taking place before the performances at the Teatr Wielki, Poznań stage. Next, an audiovisual spectacle has been composed with selected clips. The resulting sonic space references another work by Wasilewski, “Players” (“Gracze”, 2004), juxtaposing in a similar way the musicians playing in New York subway.

Marek Wasilewski is a graduate of the Academy of Fine Arts in Poznań (1993) and Central Saint Martins College of Art & Design, London (1998). He was a British Council, Fullbright Foundation and Kościuszko Foundation grants holder. He is a professor at the Multimedia Communication Department, Academy of Fine Arts in Poznań. Art critic and an editor-in-chief of “Czas Kultury” bimonthly. He has written three books: “Sztuka nieobecna”, “Sex, pieniądze i religia” and the recent “Czy sztuka jest wściekłym psem?” His primary medium is video, and his works have been exhibited in ON and AT galleries, Poznań, Galeria Wschodnia and Manhattan gallery, Łódź, Bunkier Sztuki, Kraków, CSW Zamek Ujazdowski, Warsaw, Galeria Arsenał, Białystok, Galeria Klimy Bocheńskiej, Warsaw, Zero gallery, Berlin, Stuttgarter Kunstverein, Stuttgart, Museum of Contemporary Art, Strasbourg, Kunstmuseum Bonn, and e-flux video rental, New York.

About the exhibition

(PL) Marek Wasilewski jest artystą zajmującym się przede wszystkim sztuką wideo, ostatnio coraz częściej w swoich pracach posługuje się fotografią cyfrową. Zdarza się także, że sięga do środków wyrazu odległych od technologii nowych mediów. (np. Słownik z 2003 roku).

Tomasz Wilmański pisał, że rozpatrując twórczość Wasilewskiego, należy skupić się w pierwszym rzędzie na „pojemności merytorycznej”, sensach zawartych w realizowanych przez niego obrazach filmowych, które warunkują (scalają) wszystkie pozostałe elementy języka jego wypowiedzi artystycznych. Artysta realizuje filmy, które ukazują najczęściej proste, prozaiczne zjawiska, wyjęte z codziennej, otaczającej go rzeczywistości. Z tym że, obraz filmowy nie jest nam przekazany do jednoznacznego odczytania…

Ryszard Kluszczyński w książce Obrazy na wolności zauważył, że w twórczości Wasilewskiego występuje silnie zaznaczona skłonność do analizy języków sztuki, wewnętrznej struktury dzieła oraz jego relacji z medium.

Jarosław Lubiak stwierdził z kolei, że w swoich pracach, które oscylują wokół poetyki „wideo naturalnego”, artysta eksploatuje specyficzną obrazowość medium, jakim jest wideo. Paradoksalnie obrazowość ta ma niezwykle szerokie spektrum, rozciągające się od niemal reportażowej rejestracji po niemal malarską malowniczość.

W swoich najnowszych realizacjach Marek Wasilewski podejmuje grę z konwencjami przekazów telewizyjnych, dokonuje ich dekonstrukcji, mistyfikacji i manipulacji. Tak było w przypadku realizacji Chuligan z 2004 roku, w której autor cytuje wypowiedzi jednego z posłów Sejmu RP o powinnościach sztuki wobec społeczeństwa, czy pracy Hymn (2005), w której podczas transmisji rozpoczęcia meczu piłkarskiego zamiast hymnu Polski pojawia się Bogurodzica. Problem zbiorowego odczuwania emocji i ich związek z przeżyciem religijnym silnie obecny jest też w pracy Transsimision – opartej na rejestracji transmisji pogrzebu Jana Pawła II zrealizowanej przez arabską telewizje Al Jazeera. Na to, co znane i oswojone, patrzymy tu z zaskoczeniem okiem Innego. Dystans obserwatora ułatwia rozwikłania kulturowych kodów, które z tej perspektywy wydaja się niemal egzotyczne.

Kolejna realizacja Wasilewskiego wpisuje się w ten cykl prac, unikając jednak bezpośrednich odniesień politycznych, odchodzi tez od strategii cytatu na rzecz własnej rejestracji wideo. Polski las (2006) to pełna przewrotnego poczucia humoru gra z konwencjami telewizyjnych programów przyrodniczych. Bardzo wyraźnie zostaje tutaj zakwestionowane pojęcie „natury” i „naturalności”, a także prawdy i „prawdziwości” – pozornie obiektywnej relacji z tego, co zobaczyło oko kamery. Tytuł, który w dosłowny sposób określa miejsce akcji, staje się jednocześnie rodzajem ironicznej metafory, która podaje w wątpliwość wszystko to, co wydaje się oswojone i niezmienne. Zagadnienie wymieszania kontekstów i znaczeń jest charakterystyczne i dla wcześniejszych projektów Wasilewskiego, który filmuje najczęściej bardzo proste, wręcz prozaiczne zjawiska, a następnie przy pomocy zręcznej modyfikacji przeprowadza ich dekonstrukcję. Pokazuje jakby zanikanie poczucia naturalności, gdy obraz rzeczywistości zostaje zdegradowany i przeinaczony. Widok małpy w scenerii polskiego lasu budzi poczucie lekkiej obawy. Czy to świat stanął na głowie, czy ja go po prostu źle odbieram? A jeśli cały przekaz, którym dysponujemy – albo raczej, który nam jest dany do dyspozycji – oparty jest właśnie na takim absurdzie? Jeśli wszystko, co stworzone w nieokreślonej „telewizyjnej realności” wynika z takich przekłamań? Wniosek jest jeden, po prostu trzeba samemu pójść do lasu i to sprawdzić – pisze Katarzyna Urbańska. (Obieg, 21.06.2006).

Accompanying events

(PL)

Spotkanie autorskie z Markiem Wasilewskim poświęcone jego najnowszej książce

Czy sztuka jest wściekłym psem?

13.02.2009 | 17:00

Najnowsza książka Marka Wasilewskiego, podobnie jak dwie jego poprzednie pozycje, zawiera eseje i rozmowy o sztuce przeprowadzone z artystami i teoretykami. W pierwszej części znajdziemy istotne, przekrojowe teksty dotyczące takich tematów, jak sztuka mediów, rola muzeów, czy kontrowersje rodzące się na styku sztuki i polityki. Są tu też wnikliwe analizy twórczości Billa Violi, Matthew Barney’a czy Mirosława Bałki.

Odrębną część książki stanowi cykl rozmów ze sławami światowej sztuki: Louisem Burgeois, Shirin Neshat, Garym Hillem czy Krzysztofem Wodiczko. Marek Wasilewski oddaje głos zarówno artystom, jak i krytykom, wydawcom i kuratorom, co nadaje całości dodatkowy ton krytycznej refleksji. Ta część książki układa się więc w interesujący wielogłos przedstawicieli różnych światów, dla których niezwykle istotne są korzenie i kontekst kulturowy kraju, z którego pochodzą. Łączą ich język artystycznej wypowiedzi i wspólnota wartości ukształtowane przez paradygmat sztuki nowoczesnej.

Dlatego lektura zafrapuje nie tylko dla badaczy sztuki współczesnej, ale też antropologów, kulturoznawców i miłośników sztuki.

About the artist

(PL) Marek Wasilewski, ukończył PWSSP w Poznaniu (1993) i Central Saint Martins College of Art. & Design w Londynie (1998). Był stypendystą the British Council, Fundacji Fulbrighta i Kościuszko Foundation. Jest profesorem ASP w Poznaniu, wykłada na Wydziale Komunikacji Multimedialnej. Jest autorem tekstów o sztuce i redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Czas Kultury”. Jest autorem trzech książek Sztuka nieobecna, Sex, pieniądze i religia oraz wydanej w 2009 roku Czy sztuka jest wściekłym psem?.

Jego twórczość koncentruje się przede wszystkim na realizacjach wideo. Jego prace pokazywane były na wystawach między innymi w galerii ON i galerii AT w Poznaniu, Galerii Wschodniej i Galerii Manhattan w Łodzi, Bunkrze Sztuki w Krakowie, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Galerii Arsenał w Białymstoku, Galerii Klimy Bocheńskiej w Warszawie, galerii Zero w Berlinie, Stuttgarter Kunstverein w Stuttgarcie, Museum of Contemporary Art w Strasburgu, Kunstmuseum Bonn, e-flux video rental w Nowym Jorku.