Noriko Yamaguchi: Peppermint Mother / WRO Atelier
   

25 May – 26 July, 2012

Noriko Yamaguchi: Peppermint Mother / WRO Atelier
   

25 May – 26 July, 2012

Info

Atelier WRO

Kuźnicza 29a, II p.


Exhibition until 26.07.2012

Noriko Yamaguchi (born 1983) graduated from the Kyoto University of Art And Design where she is currently doing a post-graduate course.

She works with different forms of expression and various media, including performance, photography, video, sculpture and drawing. In 2004 was awarded the Panel of Judges Prize at the 21st Century Asia Design Competition, her photographs were also featured in the prestigious The Sovereign Asian Art Prize Competition (2008-2011). Yamaguchi exhibited in Kyoto, Tokyo, Paris and Taiwan, as well as during the 14th Media Art Biennale WRO 2012 Alternative Now where she presented the Pillow Talk #2 performance. Lives and works in Kyoto.

Noriko Yamaguchi’s video animations, photographs, drawings and performances, rigorous in their form and composition, stem from intimate experiences, thoughts, and references to personal memories and cultural encounters. Her work concentrates on the human body and its relation to nature, tradition, social environment and technology. The exhibition at the WRO Atelier includes a sensual video triptych: Peppermint Mother (2007), Tsuchitaraschi (2010) and Rabbits (2011), works related to the process of its creation: the Jumping Drawings installation and specially edited short animation sequences, together with a video conversation led by a Japanese curator, Akiko Kasuya, held in May 2012 in artist’s studio in Kyoto – all the above making up Yamaguchi’s first solo exhibition outside of Asia.

For Yamaguchi, the eponymous mother is a matrix in which human body and mind, manifested in a specific surrounding, blend together and create an autonomous entity. Mother is both – the mind and the body – as well as the space surrounding them from which we are all born and in which we reappear anew over and over again.

Works in the exhibition

Peppermint Mother

video animation, color, sound, 04’57”, 2007

sound: Kazunori Okuno

Tsuchitarashi

video animation, color, sound, 04’43”, 2010

sound: Kazunori Okuno

Rabbits

video animation, color, sound, 05’50”, 2011

sound: Kazunori Okuno

Jumping Drawings

installation, drawings, 26 prints from originals, 2012

ACT40

video animation, color, no sound, , 08’00”, 2012

Noriko Talk

video, Kyoto, May 2012

Curated by Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

Works

(PL) Peppermint Mother
animacja wideo, kolor, dźwięk, 4:57, 2007
dźwięk: Kazunori Okuno

Tsuchitarashi
animacja wideo, kolor, dźwięk, 4:43, 2010
dźwięk: Kazunori Okuno

Rabbits
animacja wideo, 5:50, 2011
dźwięk: Kazunori Okuno

Jumping Drawings
26 wydruków rysunków, format A4

ACT40
animacja wideo, 8:00, 2012
bez dźwięku

Noriko Talk
wideorozmowa, Kioto, maj 2012

About the artist

(PL) Noriko Yamaguchi (ur. 1983) jest absolwentką Kyoto University of Art and Design, na którym obecnie kontynuuje studia podyplomowe.

Wykorzystuje różne formy ekspresji i różne media: performans, fotografię, wideo, rzeźbę i rysunek. Laureatka nagrody Panel of the Judges – 21st Century Asia Design Competition (2004). Jej fotografie brały udział w wystawie prestiżowego konkursu The Sovereign Asian Art Prize (2008-2011). Swoje prace artystka prezentowała na wystawach m.in. w Kioto, Tokio, Paryżu i na Tajwanie, a podczas 14. Biennale Sztuki Mediów WRO 2011 Alternative Now zrealizowała pokaz-performans Pillow Talk #2. Mieszka i pracuje w Kioto.

Zdyscyplinowane formalnie i kompozycyjnie animacje wideo, fotografie, rysunki i performansy Noriko Yamaguchi wyrastają z jej intymnych doświadczeń, przemyśleń i odniesień do własnej pamięci i tropów kulturowych. Jej twórczość koncentruje się wokół ciała i jego relacji względem natury, tradycji, przestrzeni społecznej i technologii. Wystawę w Atelier WRO tworzy sensualny tryptyk wideo składający się z prac Peppermint Mother (2007), Tsuchitaraschi (2010) i Rabbits (2011) oraz towarzyszące procesowi ich powstawania rysunki, prezentowane w formie instalacji Jumping Drawings (2012) i montaż krótkich sekwencji animacji ACT40 (2012).

Wideorozmowa przeprowadzona w maju 2012 roku przez japońską kuratorkę Akiko Kasuyę w pracowni artystki w Kioto, domyka jej pierwszą indywidualną wystawę poza Azją.