Prace sieciowe

Рубанок

Павел Яницький, 2020

Решітка

Павел Яницький, 2020

Гусениця-Каліграфіца

Павел Яницький, 2020

W3RGBV

Павел Яницький, 2020

Первісний ліс

Павел Яницький, 2020

(PL) ŚLADY wystawy

(PL) male.wrocenter.pl
praca domowa dla najmłodszych widzów

NOUMEN

(PL) praca dźwiękowa Pawła Janickiego
noumen.info

(PL) interaktywny PIES

(PL) Małe WRO online