Решітка
   

Павел Яницький, 2020

Решітка
   

Павел Яницький, 2020

Решітка це музичний інструмент, на якому ви можете грати, махаючи руками або рухаючись перед камерою.

У сітці 5 х 5 комірок кожен з її рядків відповідає октаві (найнижчий ряд– перша октава, “баси”). У стовпчиках ми маємо звуки пентатонічної версії До мажорної шкали, дивлячись зліва направо: C, D, E, G, A. До комірок, розташованих в одних і тих же стовпцях, призначаються однакові звуки, з різних октав.

Pełny ekran