(PL) coś, co zmienia się w czasie
   

(PL) przestrzeń doświadczania
finisaż: 29.02 / czwartek / 19:00
wernisaż: 13.10 / piątek / 18:00
13.10.2023 – 29.02.2024

(PL) coś, co zmienia się w czasie
   

(PL) przestrzeń doświadczania
finisaż: 29.02 / czwartek / 19:00
wernisaż: 13.10 / piątek / 18:00
13.10.2023 – 29.02.2024