(PL) Zaprojektuj przyszłość!
   

(PL) 12.06.2016
12:30

(PL) Zaprojektuj przyszłość!
   

(PL) 12.06.2016
12:30

(PL) * ZDJĘCIE W TLE – Buckminster Fuller, On The Geodesic Life (c) blankonblank.org