Lech Twardowski: Pura. Traces of Memory
   

4 September – 4 October, 2009

Lech Twardowski: Pura. Traces of Memory
   

4 September – 4 October, 2009

Info

Opening 4.09.2009, 18:00 | Exhibition open until 4.10.2009

The traces of memory are recorded in painting, screenings and a found object. The traces don’t reveal their meanings, they merely hint at how to search for them. Twardowski did half of the job, and now he’s giving it up for the audience.

Wernisaż 4.09.2009, g. 18.00 | Wystawa do 4.10.2009

Ślady pamięci zapisane są w malarstwie, projekcjach i obiekcie znalezionym. Ślady nie ujawniają sensów, lecz podpowiadają tylko, jak tych sensów szukać. Twardowski wykonał połowę pracy. Teraz ustępuje miejsca widzom.

Pura (Puta, Poteh) anioł (książę) zapominania i złej pamięci. W opowiadaniu I.B. Singera Jachid and Jechidah Pura jest aniołem, który rozprasza boskie światło.

Pura (Puta, Poteh) is an angel (prince) of forgetting and bad remembrance. In I.B. Singer’s short story, Jachid and Jechidah Pura is an angel who disperses the divine light.
Lech Twardowski

Intermedia artist; painter; performer; installation artist. Studied painting at the Academy of Fine Arts in Wrocław, in prof. Zbigniew Karpiński’s workshop. In 1983 he migrated to Paris, yet he continued his cooperation with Wrocław, performing numerous elaborate artistic actions. He returned to Wrocław in 1995. His work incorporates various techniques and media, from painting, to installations and performances, to cooperations with musicians, stage actions and multimedia.
Lech Twardowski has been cooperating with WRO since its inception. He designed the poster for the first edition of the WRO festival, and collaborated projects such as Opera Przeniesiona (Opera transferred) (WRO 91) and Generator III (2002).
Twardowski’s works have been included in collections of Musée d’Art Moderne (Paris), the National Museums in Warsaw and Wrocław, Lower Silesia Zachęta, WRO Art Center, and in private collections. His monographic exhibition took place at the National Museum in Poznań in 2007.

About the artist

(PL) Lech Twardowski, artysta intermedialny; malarz, performer, twórca instalacji. Studiował malarstwo w PWSSP we Wrocławiu, w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego. W roku 1983 wyjechał do Paryża, kontynuował jednak współpracę z wrocławskim środowiskiem, m.in. realizując wiele spektakularnych akcji plastycznych. Do Wrocławia powrócił w roku 1995. W swojej pracy wykorzystuje różne techniki i media: uprawia malarstwo, tworzy instalacje i performanse, współpracuje z muzykami, interesuje się przestrzenią sceniczną i multimediami.

Współpraca Lecha Twardowskiego z WRO sięga początków istnienia formacji: jest m.in. autorem plakatu pierwszej edycji WRO 89 oraz oryginalnych prób łączenia mediów i malarstwa w takich wspólnych realizacjach, jak Opera Przeniesiona (WRO 91) Generator III (2002).

Prace Twardowskiego znajdują się m.in. w kolekcjach Musée d’Art Moderne w Paryżu, Muzeów Narodowych w Warszawie i Wrocławiu, Dolnośląskiej Zachęty, Centrum Sztuki WRO oraz w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą. W 2007 roku Muzeum Narodowe w Poznaniu zorganizowało jego wystawę monograficzną.