Meyerhold: Constructing (the) Man
   

25 September – 14 October, 2013

Meyerhold: Constructing (the) Man
   

25 September – 14 October, 2013

Info

Exhibition / multimedia installation

opening Wednesday 25 September 2013, 6 PM

Wednesday 2 October 2013, 6 PM
A meeting with Natalia Makerova, director of the Meyerhold Memorial Museum in Moscow

Concept / exhibition design: Paweł Korbus
Curators: Małgorzata Jabłońska, Natalia Makerova

Cooperation: Krzysztof Dobrowolski, WRO Art Center

A rebellious student of Stanislavski, a brilliant actor and director, the creator of Theatre Biomechanics, an advocate of physical actor training, the greatest revolutionary of staging, precursor of the concept of music-based performance structure, the first ‘theatre auteur’, Eisenstein’s teacher, and Shostakovich’s discoverer, Vsevolod Emilevich Meyerhold (1874–1940) is universally recognized as one of the most important and influential theatre artists of the twentieth century.

The exhibition/installation created by performer and set designer Paweł Korbus reinterprets the archival materials related to the theatre practice of revolutionary director Vsevolod Meyerhold. The materials, which come from the collection of Moscow’s A. A. Bakhrushin Theatre Museum, include reproductions of Meyerhold Theatre posters and a true rarity – archival footage from Meyerhold’s performances and biomechanical etudes. Also included are photographs from the shows The Magnanimous Cuckold, The Bed Bug, Tarelkin’s Death, featuring experimental stage architecture by leading constructivists (Lyubov Popova, Alexander Rodchenko, The Kukryniksy, and Varvara Stepanova) and its interaction with the actor’s ‘live’ body.

Paweł Korbus explores the possibilities and scale of the contemporary impact of archival materials. His installation serves as a tool to gauge the viewers’ response to historical material. The artist examines the tense interplay between the archive and the modern-day reality. He enables viewers to explore and assess the relevance of the visual and kinesthetic aspects of Meyerhold’s idea of acting, encouraging them to engage their bodies in the process of reconstructing the forms that Meyerhold gave the human body on stage. He investigates ways in which our knowledge and experience shape our perception.

Paweł Korbus is a graduate of the Faculty of Fine Arts of the UMCS in Lublin, performer, video installation artist, actor and set designer for CHOREA, neTTheatre, Earthfall, and Maat Project.

The installation will accompany the conference Vsevolod Meyerhold’s Theatre Practice, which will be held from 3 to 5 October at the Grotowski Institute.

 

About exhibition

(PL) Wystawa/instalacja przygotowana przez performera i scenografa Pawła Korbusa jest autorską reinterpretacją archiwalnych materiałów z Muzeum Teatralnego im. A.A. Bachruszyna w Moskwie, związanych z działalnością teatralną reżysera-rewolucjonisty Wsiewołoda Meyerholda. Wśród archiwaliów znajdują się reprodukcje plakatów Teatru im. Meyerholda i prawdziwa rzadkość – fragmenty zachowanych oryginalnych zapisów filmowych przedstawiających sceny ze spektakli oraz etiudy treningu biomechanicznego. Fotografie ze szczególnie ważnych widowisk (m.in. Rogacz wspaniały, Pluskwa, Śmierć Tariełkina) z okresu po Rewolucji Październikowej ukazują eksperymentalną architekturę sceniczną autorstwa kluczowych twórców konstruktywizmu takich jak Lubow Popowa, Aleksander Rodczenko, kolektyw Kukryniksy czy Warwara Stiepanowa i jej dynamiczne współdziałanie z żywą tkanką aktorskiego ciała.

Accompanying events

(PL) 2 października 2013 Spotkanie z Natalią Makierową – Dyrektor Muzeum-Mieszkania W.E. Meyerholda w Moskwie

Artist's bio

(PL) Paweł Korbus – absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, performer, twórca wideo-instalacji, aktor i scenograf współpracujący m.in. z teatrami: CHOREA, neTTheatre, Earthfall i Maat Project.

Pawła Korbusa interesuje możliwość i zakres współczesnego oddziaływania archiwaliów. Konstruuje on swoją instalację jako narzędzie badające reakcje odbiorców na zetknięcie z materiałem historycznym. Zadaje pytania o grę napięć, która toczy się pomiędzy archiwum a aktywnie działającą współczesnością. Umożliwia odbiorcom czynne poznanie i indywidualną ocenę aktualności wizualnych i kinestetycznych aspektów meyerholdowskiej koncepcji aktorstwa, proponując zaangażowanie własnego ciała w proces rekonstrukcji form nadawanych przez Meyerholda ludzkiemu ciału na scenie. Sprawdza tym samym zależność mechanizmów percepcji od posiadanej wiedzy i praktycznego doświadczenia.