Meyerhold. Konstruowanie człowieka
   

25.09 – 14.10.2013

Meyerhold. Konstruowanie człowieka
   

25.09 – 14.10.2013

Info

wystawa / instalacja multimedialna

Meyerhold to pomieszanie geniuszu twórczego i ludzkiej podstępności, to niezliczone cierpienia tych, którzy jak ja kochali go bezgranicznie. I niezliczone chwile zachwytu, kiedy mogliśmy śledzić magię twórczego procesu tego wyjątkowego w swoim rodzaju czarodzieja sceny. – Siergiej Eisenstein

Buntowniczy uczeń Stanisławskiego, genialny aktor i reżyser, twórca biomechaniki teatralnej i propagator fizycznego treningu aktorskiego, największy rewolucjonista inscenizacji, prekursor koncepcji muzycznej konstrukcji przedstawienia, pierwszy „autor przedstawienia teatralnego”, nauczyciel Eisensteina, odkrywca Szostakowicza. Wsiewołod Emilijewicz Meyerhold (1874–1940) jest powszechnie uznawany za jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych artystów teatru XX wieku.

Koncepcja i aranżacja: Paweł Korbus
Kuratorzy: Małgorzata Jabłońska, Natalia Makierowa

Współpraca: Krzysztof Dobrowolski, Centrum Sztuki WRO

Wystawa towarzyszy konferencji międzynarodowej Praktyki teatralne Wsiewołoda Meyerholda, która odbędzie się w Instytucie Grotowskiego w dniach 3–5 października 2013.

O wystawie

Wystawa/instalacja przygotowana przez performera i scenografa Pawła Korbusa jest autorską reinterpretacją archiwalnych materiałów z Muzeum Teatralnego im. A.A. Bachruszyna w Moskwie, związanych z działalnością teatralną reżysera-rewolucjonisty Wsiewołoda Meyerholda. Wśród archiwaliów znajdują się reprodukcje plakatów Teatru im. Meyerholda i prawdziwa rzadkość – fragmenty zachowanych oryginalnych zapisów filmowych przedstawiających sceny ze spektakli oraz etiudy treningu biomechanicznego. Fotografie ze szczególnie ważnych widowisk (m.in. Rogacz wspaniały, Pluskwa, Śmierć Tariełkina) z okresu po Rewolucji Październikowej ukazują eksperymentalną architekturę sceniczną autorstwa kluczowych twórców konstruktywizmu takich jak Lubow Popowa, Aleksander Rodczenko, kolektyw Kukryniksy czy Warwara Stiepanowa i jej dynamiczne współdziałanie z żywą tkanką aktorskiego ciała.

Wydarzenia towarzyszące

2 października 2013 Spotkanie z Natalią Makierową – Dyrektor Muzeum-Mieszkania W.E. Meyerholda w Moskwie

O artyście

Paweł Korbus – absolwent Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, performer, twórca wideo-instalacji, aktor i scenograf współpracujący m.in. z teatrami: CHOREA, neTTheatre, Earthfall i Maat Project.

Pawła Korbusa interesuje możliwość i zakres współczesnego oddziaływania archiwaliów. Konstruuje on swoją instalację jako narzędzie badające reakcje odbiorców na zetknięcie z materiałem historycznym. Zadaje pytania o grę napięć, która toczy się pomiędzy archiwum a aktywnie działającą współczesnością. Umożliwia odbiorcom czynne poznanie i indywidualną ocenę aktualności wizualnych i kinestetycznych aspektów meyerholdowskiej koncepcji aktorstwa, proponując zaangażowanie własnego ciała w proces rekonstrukcji form nadawanych przez Meyerholda ludzkiemu ciału na scenie. Sprawdza tym samym zależność mechanizmów percepcji od posiadanej wiedzy i praktycznego doświadczenia.