New Year’s Interactive Exhibition
   

14 December, 2014 – 15 February, 2015

New Year’s Interactive Exhibition
   

14 December, 2014 – 15 February, 2015

Info

During the exhibition, we invite you to the workshops connected with the installations (admission free).

The New Year’s exhibition at WRO is a unique opportunity to enjoy and freely play with the space of interactive sound installations, including the latest realization, VIBRA, premiered on the New Year’s Eve.

BOPI

is an audiovisual installation based on a custom-made software by Paweł Janicki permitting a multiform playback through an intuitive interface: it’s a kind of audiovisual instrument whose four drum-like cylindrical elements transfer rhythms to sensors that generate colorful animated amoeba-like forms. When playing with the installation, that is part of the Interactive Playground exhibition, the users explore basic visual notions as well as musical parameters.

MAPPING CHOPIN

creates an immersive interactive environment that allows viewers/listeners to experience the music in an intuitive and unstructured way. Software, specially designed by Paweł Janicki, combined with a motion-detection system generates variations on digitalized scores of Chopin’s pieces based on the behavior of the audience/participants. Various musical parameters of the works – the dynamic range, tempo, articulation, etc. – are associated with data provided by the motion-detection system, so that people within the installation space can, through their own activity, generate phrases and longer passages.

VIBRA

Thanks to acoustic transmission technology based on a “bone conducting”, VIBRA allows its users to directly experience sounds and music. The device transmitting vibrations turns almost every object to a loudspeaker, including… your body – the sound waves are then spread directly into your ear.

VIBRA INTERFACE

PAINTING

is an installation situated within a space monitored by a camera above a screen. As the children play with luminous toys, their movements are recognized by the motion-detection system and, in real time, special software transforms the data into abstract images and sounds. The sizes, forms and colors of the images displayed on the screen correspond with the positions of the toys set in motion by users.

Realisation: Paweł Janicki & the WRO Art Center

Works

(PL) BOPI

to audiowizualna instalacja bazująca na autorskim oprogramowaniu Pawła Janickiego, pozwalająca na wielopostaciową grę: jest rodzajem instrumentu wizualno-muzycznego, którego bębnowe, cylindryczne elementy przenoszą wystukiwany rytm na sensory generujące barwne, animowane biologiczne formy. Podczas zabawy z instalacją, stanowiącą część słynnej wystawy Interaktywny Plac Zabaw, widzowie poznają podstawowe pojęcia plastyczne i muzyczne.

MAPPING CHOPIN

tworzy interaktywne środowisko, umożliwiające doświadczania muzyki w intuicyjny i nielinearny sposób. Autorskie oprogramowanie Pawła Janickiego, powiązane z systemem śledzenia ruchu, generuje wariacje cyfrowych partytur utworów Chopina w zależności od zachowania publiczności. Szereg muzycznych parametrów, jak dynamika, tempo i artykulacja, zostało powiązanych z danymi dostarczanymi przez system śledzenia ruchu, dzięki czemu osoby znajdujące się w przestrzeni pracy mogą doświadczać tworzenia się fraz i większych fragmentów utworu dzięki własnej aktywności ruchowej i zwyczajnemu przemieszczaniu się w przestrzeni.

VIBRA

Dzięki technice transmisji akustycznej na zasadzie „bone conducting”, instalacja VIBRA pozwala odbiorcy lub grupie użytkowników na bardzo bezpośrednie doświadczanie dźwięków i muzyki. Urządzenia transmitujące drgania sprawiają, że funkcję głośnika może pełnić niemal dowolny obiekt bądź… ciało odbiorcy – wówczas fale akustyczne przenoszone są bezpośrednio do aparatu słuchowego.

Również na dźwięki instalacji można wpływać samodzielnie, komunikując się z VIBRĄ poprzez dostępny online interfejs:

VIBRA INTERFEJS

MALOWANIE

Przestrzeń instalacji monitoruje umieszczoną nad ekranem kamera. Gesty widzów bawiących się świecącymi zabawkami są rejestrowane przez system śledzenia ruchu. Za pomocą specjalnego oprogramowania informacja o historii ruchu zostaje w interaktywny sposób przełożona w czasie rzeczywistym na abstrakcyjne obrazy i dźwięk. Rozmiar, forma i kolor obrazu wyświetlanego na ekranie koresponduje z pozycją zabawek wprawionych w ruch przez uczestników gry.