Views 2009
   

29 January – 3 April, 2010

Views 2009
   

29 January – 3 April, 2010

Info

Spojrzenia 2009 – The Deutsche Bank Foundation Award

Wojciech Bąkowski, Olaf Brzeski, Bogna Burska, Wojtek Doroszuk, Anna Konik, Anna Molska, Zorka Wollny

Vernissage: 29th January 2010, 6 pm
Exhibition open untill 3rd April 2010

It’s about selecting the best of the best – Dorota Jarecka, Gazeta Wyborcza

Views – an award initiated in 2003 by the Deutsche Bank Foundation – is the largest and one of the most prestigious prizes in the field of visual arts in Poland. The biannual competition nominations select the most interesting young Polish artists whose recent work critics and curators consider particularly noteworthy. The works entered in the competition are then presented at the Zachęta gallery in Warsaw.

Maria Brewińska, the curator of the exhibition presenting the work of the seven artists nominated for the Views 2009 competition writes: “The [2009 nominations] turned out to be even more surprising than in previous years, when the aim was to present current Polish art, the dynamics of its development, its various trends, forms and issues. This fourth competetion focussed on artists who, in a variety of different ways, use film as a primary medium.” This emphasis on video and media images is what led to the WRO Art Center’s involvement with the Views 2009 exhibition – the first time the gallery has hosted a group exhibition of young Polish art. The show will take a new form in Wrocław, with a different arrangement and a somewhat different set of works, which will also be shown in urban space.

The winner of Views 2009 was Wojciech Bąkowski, who was awarded the grand prize of 15,000 euros. Anna Molska was awarded the second prize: a three-month work stay at the Villa Romana in Florence. Wojtej Doroszuk won the audience prize.

The premiere of Olaf Brzeski’s new work

The Wrocław artist Olaf Brzeski designed a new piece specially for the exhibition, which was produced in cooperation with WRO. The large-scale print displayed on the faςade of the building next to the WRO Art Center is a re-presentation of Brzeski’s sculpture in Zachęta’s Lower Silesian collection. Although his oeuvre also includes video and film works, Brzeski is best known for his installations and sculptures, which he deforms and topples from their pedestals, exhibiting them in ways that defy museum standards.

Wojciech Bąkowski creates animated films using the “non-camera technique”; in the films he chants remarkable passages that he writes himself. He also creates acoustic spaces – “burrows” – where he shows films, presents audio performances and installations using musical equipment.

Anna Molska reworks communist/modernist utopian traditions, creating and rearranging historical allusions. A new arrangement of a joint work by the two View 2009 winners – an audiovisual installation called Finished [Ukończono] – will be presented at the WRO Art Center.

Wojtek Doroszuk makes “nomad” films that document images, people and situations. The films deal with such issues as the Other, alienation, linguistic and cultural differences and the taboos surrounding death.

Anna Konik creates lengthy film series from which she constructs multi-screen audiovisual installations that form nearly journalistic sequences or poetic video productions. Bogna Burska has recently been focussing primarily on the found-footage technique, reworking and arranging fragments of commercial films into new narrative constructions. Zorka Wollny’s ouevre includes a series of feminist-oriented films as well as film and audio documentation of a cycle of performances about museums and galleries.

Views at the WRO Art Center

Anna Molska

Born 1983 in Prudnik. Lives and works in Warsaw

Education
2003–2008 Faculty of Sculpture, Academy of Fine Arts in Warsaw (graduated from
Atelier of Grzegorz Kowalski)
2004 Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart

Wojciech Bąkowski | www.myspace.com/wojciechbakowski

Born 1979 in Poznań. Lives and works in Poznań

Education
2000–2005 Faculty of Multimedia Communication, Academy of Fine Arts in Poznań

Completed, 2009
video installation, 15:20
Production: Zachęta National Gallery of Art, Deutsche Bank Foundation, Deutsche Bank Polska S.A.

Olaf Brzeski

Born 1975 in Wrocław. Lives and works in Wrocław

Education
1994–1995 Faculty of Architecture, Wrocław University of Technology
1995–2000 Faculty of Sculpture, Academy of Fine Arts in Wrocław

From the Cycle: Little Orphans, 2010
co-operation: Krzysztof Solarewicz
photography, hard-solvent ink print, frontlit banner
production: WRO Art Center, co-operation: Zachęta Lower Silesia Fine Arts Association

Wojciech Doroszuk

Born 1980 in Głogów. Lives and works in Cracow

Education
2001–2006 Faculty of Painting, Academy of Fine Arts in Cracow

Raspberry Days, 2008
video, 18:30

Special Features, 2009
video, 33:00

Sümela Restaurant, 2007
video, 3:50

Cosy-Wasch, 2007
video, 4:00

Gençlik Park, 2008
video, 13:00

Birkaç Yer (Kilka miejsc / Some Places), 2007
video, 22:00

Tumor Imaginis, 2008
video, 29:30

Dissection Theatre, 2006
video, 10:20

Anna Konik | www.annakonik.art.pl

Born 1974 in Lubliniec. Lives and works in Berlin, Warsaw, and Dobrodzień.

Education
Faculty of Sculpture, Academy of Fine Arts in Warsaw (studied under the supervision of Professor Grzegorz Kowalski and Professor Krzysztof M. Bednarski)
2008-2009 Lectures during International Summer Academy of Fine Arts, Salzburg
2009 Rudolf Arnheim Associate Professor at the Humboldt University, Berlin.

Our Lady’s Forever, 2007
co-operation: Cezary Chojnowski
video, 14:34
Single-channel version, screened at the 61st Locarno International Film Festival

Actors: Karoline O’Sullivan, Cian McConn, Fincha Carter, Picabia Lahart
Support: Cork Film Centre, Ireland; National Culture Centre, CCA Ujazdowski Castle, Warsaw; Pépinières européennes pour jeunes artistes, National Sculpture Factory, Cork

Ewa Witkowska about the Anna Konik’s film

Bogna Burska

Born 1974 in Warsaw. Lives and works in Gdańsk

Education
1996–2001 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w Gościnnej Pracowni Leona Tarasewicza) / Academy of Fine Arts in Warsaw (graduated from Guest Atelier of Leon Tarasewicz)

12’30’’, 2009
co-operation: Michał Januszaniec
found footage, 12:30

God Is Vain, 2006-2007, found footage, 23:28
Shooting Star, 2006-2008, found footage, 47:25

From the series: A Game with Shifting Mirrors
co-operation: Michał Januszaniec

Zorka Wollny

Born 1980 in Cracow. Lives and works there.
Co-founder of 36,6 Foundation

Education
2001–2006 Faculty of Painting, Academy of Fine Arts in Cracow

Ballada na gmach Zachęty
co-operation: Anna Szwajgier
performance / concert, 2009

Film Noir, 2009
video, 20:30

Six Silhouettes Against the Backdrop of a Collection, 2009
performance, 4:12

Museum of Art in Łódź

Museum, 2006/7
video documentation of a performance, 20:05
National Museum in Cracow

Lucie Mad, 2008
video 8:00

Curator: Maria Brewińska
Co-operation: Julia Leopold
Coordination of the exhibition at WRO: Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka
Exhibition design at WRO: Zbigniew Kepis

About the exhibition

(PL) Premiera nowej pracy Olafa Brzeskiego

Specjalnie na wystawę nową pracę, wyprodukowaną przez WRO, przygotował wrocławski artysta Olaf Brzeski. Ten wielkoformatowy wydruk, eksponowany na fasadzie sąsiadującego z Centrum Sztuki WRO budynku, koresponduje z rzeźbą Brzeskiego, która właśnie wzbogaciła kolekcję dolnośląskiej Zachęty. Jakkolwiek w jego twórczości znajdują się także prace wideo i filmy, to znany jest przede wszystkim jako autor instalacji oraz rzeźb wykonywanych m.in. z ceramiki, które deformuje, „zrzuca” z postumentu, eksponuje w opozycji do muzealnych standardów.

Wojciech Bąkowski

tworzy filmy animowane techniką non-camerową, w których wygłasza/melorecytuje wyjątkowe teksty własnego autorstwa; tworzy także akustyczne przestrzenie – „nory”, gdzie wyświetla filmy, prezentuje słuchowiska, a także instalacje z użyciem sprzętu muzycznego. Anna Molska przerabia modernistyczno-peerelowskie utopie i tradycje, przywołując historyczne referencje lub zacierając ich ślady. Wspólna praca Bąkowskiego i Molskiej, audiowizualna instalacja „Ukończono” zostanie w Centrum Sztuki WRO zaprezentowana w nowej aranżacji.

Anna Konik

jest autorką dłuższych cyklów filmowych, z których buduje wieloekranowe dźwiękowe instalacje, układające się w niemal reportażowe cykle, bądź poetyckie wideoinscenizacje. Bogna Burska zajmuje się w ostatnich latach przede wszystkim techniką found footage, łącząc fragmenty komercyjnych produkcji filmowych w nowe konstrukcje narracyjne. Wojtek Doroszuk kręci filmy „nomadyczne”, poruszające kwestie Innego, problemy wyobcowania, różnic językowych i kulturowych. Zorka Wollny, oprócz serii feminizujących filmów, ma w swym dorobku cykl performansów realizowanych w odniesieniu do instytucji muzealnych, funkcjonujących potem jako filmowa lub dźwiękowa dokumentacja.

„M. poznałam przed paroma laty, ale nie wiem, co się z nim teraz dzieje. W lutym wyjechałam do Irlandii i zabrałam ze sobą jego wiersz i szkic do dramatu. W Cork chodziłam często do opuszczonego starego szpitala psychiatrycznego Our Lady’s Hospital z 1852 roku z odziałem St. Kevin’s, który od 4 lat stoi opustoszały… 210 pustych pokoi… Ostatni pacjent opuścił jego mury w kwietniu 2002 roku. W kwietniu 2006 widziałam tam człowieka z psem, leżącego na ławce, potem już tylko psa… Psa zabrali hycle 6 maja 2006.” – te słowa, wypowiadane przez bohaterkę filmu Anny Konik „Our Lady’s Forever”, są jednocześnie opowieścią samej artystki. Kilka lat temu poznała ona młodego mężczyznę chorego na schizofrenię, który podarował jej niezwykły dramat.
Utwór ten przedstawia historię „miłości”, jest opowieścią o marzeniu, by zmienić się cieleśnie w osobę, którą się kocha. Jest to tekst pełen niezwykłych obrazów zrodzonych przez nadwrażliwą wyobraźnię autora. Artystka zabrała ze sobą dramat, gdy wiosną 2006 roku wyjeżdżała do Cork w Irlandii. Tam odkryła opuszczony szpital psychiatryczny Our Lady’s Hospital i zrealizowała w nim film przeznaczony do symultanicznej projekcji na kilku ekranach „Our Lady’s Forever”.
Film jest opowieścią bez początku i bez końca, ukazuje dwie osoby – kobietę i mężczyznę – o pseudonimach A. i M., które poszukują się, krążąc po korytarzach i pokojach niszczejącego szpitala. Obrazy w filmie sytuują się na granicy realności i abstrakcji, rzeczywistości i wyobrażenia, a sceny skąpane są w niezwykłym, niebieskawym świetle. Całość jest tajemnicza i niedopowiedziana. „Our Lady’s Forever” to najbardziej poetycka z realizacji Anny Konik, ale bliska też jej wcześniejszym pracom, jak „Toys”, „Przezroczystość”, czy „In the middle of the way”, które poruszają problem wyobcowania, odmiennej wrażliwości, samotności.

Tekst: Ewa Witkowska

Works

(PL)

Anna Molska

Ur. w 1983 w Prudniku. Mieszka i pracuje w Warszawie

Studia
2003–2008 Wydział Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w pracowni Grzegorza Kowalskiego) /

2004 Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart

Wojciech Bąkowski | www.myspace.com/wojciechbakowski

Ur. 1979 w Poznaniu. Mieszka i pracuje w Poznaniu

Studia
2000–2005 Wydział Komunikacji Multimedialnej, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

Ukończono, 2009
instalacja wideo, 15:20
Produkcja: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Fundacja Deutsche Bank, Deutsche Bank Polska S.A.

Olaf Brzeski

Ur. w 1975 we Wrocławiu. Mieszka i pracuje we Wrocławiu

Studia
1994–1995 Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska
1995–2000 Wydział Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Z cyklu: Sierotki, 2010
współpraca: Krzysztof Solarewicz
fotografia, druk atramentowy (twardy solwent), frontlit banner

Produkcja: Centrum Sztuki WRO, współpraca: Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

Wojciech Doroszuk

Ur. w 1980 w Głogowie. Mieszka i pracuje w Krakowie

Studia
2001–2006 Wydział Malarstwa, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom wPracowni Interdyscyplinarnej Zbigniewa Sałaja i Grzegorza Sztwiertni). Studiował sztuki wizualne na Sabanci Universitesi w Stambule. Pracuje jako asystent na krakowskiej ASP
Raspberry Days, 2008
wideo, 18:30

Special Features, 2009
wideo, 33:00

Sümela Restaurant, 2007
wideo, 3:50

Cosy-Wasch, 2007
wideo, 4:00

Gençlik Park, 2008
wideo, 13:00

Birkaç Yer (Kilka miejsc / Some Places), 2007
wideo, 22:00

Tumor Imaginis, 2008
wideo, 29:30

Dissection Theatre, 2006
wideo, 10:20

Anna Konik | www.annakonik.art.pl

Ur. w 1974 w Lublińcu. Mieszka i pracuje w Berlinie, Warszawie i Dobrodzieniu

Studia
1995–2000 Wydział Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (pracownie Grzegorza Kowalskiego i Krzysztofa M.
Bednarskiego)
2008-2009 Wykłady podczas International Summer Academy of Fine Arts, Salzburg
2009 Rudolf Arnheim Associate Professor na Humboldt University, Berlin.

Our Lady’s Forever, 2007, wideo, 14:34,
współpraca: Cezary Chojnowski

Wersja jednokanalowa (prezentowana na 61 International Film Festival Locarno)

Obsada: Karoline O’Sullivan, Cian McConn, Fincha Carter, Picabia Lahart
Wsparcie: Cork Film Centre, Irlandia; Narodowe Centrum Kultury, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa; Pépinières
européennes pour jeunes artistes, National Sculpture Factory, Cork

Tekst Ewy Witkowskiej o filmie Anny Konik

Bogna Burska

Ur. w 1974 w Warszawie. Mieszka i pracuje w Gdańsku

Studia
1996–2001 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w Gościnnej Pracowni Leona Tarasewicza)

12’30’’, 2009
współpraca: Michał Januszaniec
found footage, 12:30

Bóg jest próżny, found footage, 23:28
Gwiazda, found footage, 47:25

z cyklu: Gra z przemieszczającymi się zwierciadłami, 2006-2008
współpraca: Michał Januszaniec

Zorka Wollny

Ur. w 1980 w Krakowie. Mieszka i pracuje w Krakowie. Współtworzy Fundację 36,6

Studia
2001–2006 Wydział Malarstwa, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Ballada na gmach Zachęty
współpraca: Anna Szwajgier
performans / koncert, 2009

Czarny film, 2009
wideo, 20:30

Sześć sylwetek na tle kolekcji, 2009
performans, 4:12,
Muzeum Sztuki w Łodzi

Muzeum, 2006/7
wideo dokumentacja performansu, 20:05
Muzeum Narodowe w Krakowie

Łucja Szalona, 2008
wideo 8:00