(PL) Tomasz Domański (PL) – Wiek średni
   

(PL) dokumentacja wystawy w Centrum Sztuki WRO
28.01 – 13.03.2011

Pełny ekran