Tomasz Domański (PL) – Wiek średni
   

dokumentacja wystawy w Centrum Sztuki WRO
28.01 – 13.03.2011