(PL) ABC sztuki mediów – wystawa do ćwiczenia

(PL) część I: 2.03 – 2.04.2023
część II: 7.04 – 30.04.2023

(PL) PRZEWODY SZTUKI

(PL) 2.03 – 27.04.2023
cykl spotkań przygotowujących Biennale WRO 2023

(PL) Biennale WRO 2023: Treści wymienialne

(PL) zapisz datę:
wydarzenia otwarcia 10-14 maja

(PL) Fakturowo

(PL) Niedziela z WRO
19.02.2023, 12:00

(PL) OPN Studio – The Pure Voice

(PL) projekt realizowany we WRO
rezydencja EMAP Expanded 2022

EMAP Expanded

(PL) 2022 – 2024
kolejny cykl wieloletniego programu rezydencyjnego EMAP/EMARE

(PL) NEWSLETTER – ZAPISZ SIĘ
(PL) Wrocław bez przemocy

(PL) zapoznaj się z kampanią

(PL) CYJANOMETR. POMNIK NIEBIESKOŚCI NIEBA

(PL) MARTIN BRICELJ BARAGA
instalacja w przestrzeni publiczej
ul. Joliot–Curie 12
w stałej ekspozycji od maja 2017
projekt zrealizowany w ramach Biennale WRO 2017 DRAFT SYSTEMS