(PL) Subiektywny Atlas Rzeczywistości
   

(PL) JAK KURA PAZUREM
Wybuchowy spacer kuratorsko-rysunkowy
19.10.2019 / sobota / 10:00

(PL) Subiektywny Atlas Rzeczywistości
   

(PL) JAK KURA PAZUREM
Wybuchowy spacer kuratorsko-rysunkowy
19.10.2019 / sobota / 10:00