Subiektywny Atlas Rzeczywistości
   

JAK KURA PAZUREM
Wybuchowy spacer kuratorsko-rysunkowy
19.10.2019 / sobota / 10:00

Subiektywny Atlas Rzeczywistości
   

JAK KURA PAZUREM
Wybuchowy spacer kuratorsko-rysunkowy
19.10.2019 / sobota / 10:00

Info

Zapraszamy do udziału w kolejnym spacerze ze szkicownikiem w ręku.

W Parku Szczytnickim pojawiło się nowe drzewo – wyjątkowy, artystyczny okaz młodego platana. Platan ten – należący do gatunku od dawna charakterystycznego dla zieleni Wrocławia – był prezentowany podczas 18. Biennale Sztuki Mediów WRO 2019 CZYNNIK LUDZKI/HUMAN ASPECT w Pawilonie Czterech Kopuł – Muzeum Sztuki Współczesnej, jako główny element dzieła EDEN.

To on, ale też tajemnicza i pełna emocji historia wybuchowych eksperymentów sprzed lat, inspiruje najbliższy spacer rysunkowy z cyklu Subiektywny Atlas Rzeczywistości. Tym razem poprowadzą go wspólnie Piotr Krajewski – kurator, dawniej prezes uczniowskiego Stowarzyszenia Wolnych Chemików, obecnie prezes Fundacji WRO i dyrektor artystyczny oraz Paweł Janicki – artysta.

Instalacja EDEN – Ethical Durable Ecology Nature Olgi Kisselevej wykorzystywała model komunikacji pomiędzy roślinami do stworzenia algorytmicznego systemu, zwracając uwagę na złożoność procesów wymiany informacji zachodzących również w przyrodzie. Obecnie platan stanowi punkt odniesienia dla pracy dźwiękowej autorstwa Pawła Janickiego NOUMEN, łączącej inne wrocławskie projekty zewnętrzne Centrum Sztuki WRO – Megafony w Parku Wschodnim oraz Cyjanometr przy ul. Fryderyka Joliot-Curie.

Drzewa i krzewy, gdy się im przyjrzeć, tworzą często zaskakujące kształty i konstelacje. Ich wzajemne relacje można często uznać za bardzo ludzkie – jedne mające się ku sobie, drugie przeciwnie, wolą samotność. Często też, o czym opowiada rozwijany przez WRO projekt Grün | Zielony, stanowią osobiste pomniki przyrody, pamiętając wiele ludzkich historii. Te również pojawią się na sobotnim spotkaniu.

Spacer ma swobodny charakter, bez ograniczeń wiekowych, a zdolności rysunkowe nie są konieczne. Wszystkie materiały i narzędzia do rysowania rozdamy uczestnikom na początku spaceru. Zaczynamy na Pergoli – od strony schodów do restauracji / Hali Stulecia – zbiórka o godzinie 10:00.