Abalietas
   

wystawa
Biennale WRO 2021
18.06 – 23.07.2021
otwarcie 18.06 / piątek / 19:00

Abalietas
   

wystawa
Biennale WRO 2021
18.06 – 23.07.2021
otwarcie 18.06 / piątek / 19:00

Info

Termin przeniknął ze średniowiecznej łaciny do wielu współczesnych języków, oznacza zależność od czegoś innego (ab alio). Używany w metafizyce średniowiecznej, a następnie przez filozofów od Spinozy po Derridę i Latoura termin abalietas określa kondycję ludzką, daleką od samowystarczalności, uwikłaną w meandry kultury, ekonomię i biopolitykę. Termin ten pojawia się w rozważaniach na temat współczesnej sztuki, pozbawionej pretensji do doskonałości i podatnej na kontekst, i w odniesieniu do sfery technicznej, w szczególności cyfrowej i wirtualnej komunikacji o relacyjnie warunkowanych, nietrwale ustalanych priorytetach. W prezentacjach wystawy znajdą się dzieła ukazujące tak rozumianą zależność, zwrotne podporządkowania, niejasną przyczynowość, znaczenia na siatce odniesień i dynamicznych odczytań, związki kreacji ze świadomością widzów, relacje infiltrowanej subiektywnością rzeczywistości i odczuwania jej stanów.

Szczegółowe informacje o artystach i pracach znajdziesz tutaj.