Rezydencje

EMAP na 20. Biennale Sztuki Mediów WRO 2023
EMAP Expanded

2022 – 2024
poznaj wyniki naboru na rezydencje w 2024 roku

Erasmus +

program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020

Rezydencje
St.A.i.R. / Styria Artist-in-Residence
WRO + C.ROCKEFELLER
DOTYCHCZASOWI REZYDENCI I STAŻYŚCI
Goethe@WRO

dla artystów z Niemiec

Program Erasmus i Leonardo da Vinci
Visegard Artist Residency Program
GAUDE POLONIA