Rezydencje

VALERIE KARPAN

luty—lipiec 2019
rezydentka

MARCO BAROTTI

17.07.2019 / środa / 17:00-19:00
Wyspa Daliowa
pokaz instalacji CLAMS

drugi rezydent programu EMAP/EMARE we WRO
maj—lipiec 2019

MARYNA KHRYPUN

luty—lipiec 2019
rezydentka programu stypendialnego
Gaude Polonia

TAAVI SUISALU

kwiecień-maj 2018
pierwszy rezydent programu EMAP/EMARE we WRO

EMAP/EMARE – wieloletni program rezydencyjny
RAÚL BRASERO ANTORANZ

marzec-czerwiec 2017
Erasmus +

CLAUDIA GARCÍA

marzec-czerwiec 2017
Erasmus +

ALAN CASADO

marzec-czerwiec 2017
Erasmus +

Erasmus +

program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020

Rezydencje
St.A.i.R. / Styria Artist-in-Residence
WRO + C.ROCKEFELLER
DOTYCHCZASOWI REZYDENCI I STAŻYŚCI
REZYDENCJE 2016
Goethe@WRO

dla artystów z Niemiec

Program Erasmus i Leonardo da Vinci
Visegard Artist Residency Program
GAUDE POLONIA