Rezydencje

Anna Manankina

16.09.2021 / czwartek / 12:00-18:00
DÉRIVE – prezentacja projektu VR
kwiecień – wrzesień 2021
rezydentka programu stypendialnego Gaude Polonia

EMAP/EMARE – wieloletni program rezydencyjny
Erasmus +

program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020

Rezydencje
St.A.i.R. / Styria Artist-in-Residence
WRO + C.ROCKEFELLER
DOTYCHCZASOWI REZYDENCI I STAŻYŚCI
Goethe@WRO

dla artystów z Niemiec

Program Erasmus i Leonardo da Vinci
Visegard Artist Residency Program
GAUDE POLONIA