MEDIACJA SZTUKI
   

MEDIACJA SZTUKI
   

Info

Mediacja Sztuki to złożony i z roku na rok rozbudowywany program, tworzony w kontekście wystaw i projektów Centrum Sztuki WRO, przenikający właściwie wszelkie aspekty działalności instytucji. Działania z zakresu mediacji sztuki mają na celu ośmielenie widza do kontaktu ze sztuką współczesną – ze szczególnym uwzględnieniem sztuki mediów, rozpoczęcie dialogu z widzem, stworzenie warunków do nowych doświadczeń i zachęcenie do dalszych samodzielnych poszukiwań.

Program kierowany jest do osób w różnym wieku i zakresie kompetencji, przyjmuje różnorodne formy działań. To nie tylko warsztaty czy oprowadzania, ale także publikacje, projekty edukacyjno-wystawiennicze bazujące m.in. na Kolekcji WRO, ścieżki tematyczne w Czytelni Mediów ze specjalnie opracowanymi materiałami audiowizualnymi i tekstami.

WRO nie zatrudnia osób pilnujących wystaw. Członkowie Zespołu WRO wchodzą w rolę Przewodników Sztuki, gotowych do opowiadania o specyfice instytucji, oprowadzania po ekspozycji – otwartych na rozmowę. Stawiamy na indywidualny i długofalowy kontakt z widzem.