O WRO
   

O WRO
   

Centrum Sztuki WRO
ul. Widok 7, Wrocław
tel. +48 71 343 32 40
info@wrocenter.pl

Atelier WRO
ul. Kuźnicza 29a, Wrocław

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Gminy Wrocław

Dofinansowano z programu 1% dla OPP

Info

Pierwsza polska instytucja, działająca na przecięciu sztuki współczesnej, mediów i komunikacji.

Realizujemy autorski program wystawienniczy, edukacyjny, badawczy, wydawniczy, eksperymentując z narzędziami i sposobami pracy twórczej i organizatorskiej.

Efektami tych działań są polskie i międzynarodowe projekty wykorzystujące kreatywny potencjał nowych technologii w sferze innowacyjnych relacji obrazu, dźwięku, percepcji – w kontekście sztuki współczesnej, jak i szerszej refleksji kulturowej.

Nasz program kierujemy do szerokiej publiczności ciekawej nowego języka sztuki.

Centrum Sztuki WRO, w zasadniczej części finansowane ze środów samorządowych i źródeł publicznych, jest instytucją niezależną, o statusie Organizacji Pożytku Publicznego.

Kliknij tutaj, aby otrzymywać newsletter WRO

Pełny ekranOtwórz w nowym oknie

Zespół

Viola Krajewska
dyrektorka
viola@wrocenter.pl

Piotr Krajewski
główny kurator
dyrektor artystyczny Biennale WRO
kraj@wrocenter.pl

Zbigniew Kupisz
główny producent
zk@wrocenter.pl

Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka
kuratorka, manager projektów międzynarodowych
akade@wrocenter.pl

Paweł Janicki
R&D / Lab
pawel@wrocenter.pl

Małgorzata Sikorska
manager projektów, producent
gama@wrocenter.pl

Dominika Kluszczyk
manager projektów, producent
dominika@wrocenter.pl

Klio Krajewska
kuratorka, koordynatorka projektów
klio@wrocenter.pl

Nari Krajewska
redaktorka
nari@wrocenter.pl

Dagmara Domagała
Archiwum WRO, koordynatorka projektów
dagmara@wrocenter.pl

Lilianna Leń
infodesk
lilalen@wrocenter.pl

Malwina Hajduk
grafika
malwina@wrocenter.pl

Michał Szota
webmaster
msz@wrocenter.pl

Cezary Wicher
asystent kuratora
czarek@wrocenter.pl

Jan DorawaBożena Horodniczy
księgowość
jan@wrocenter.pl / boho@wrocenter.pl

Czytaj więcej

Centrum Sztuki WRO to złożony artystyczno-kuratorski projekt realizowany od 1989 roku, rozwijający się na kanwie międzynarodowego wydarzenia w dziedzinie sztuki współczesnej, mediów i komunikacji; najpierw festiwalu, następnie Biennale WROPonadto od 2008 roku, dzięki decyzji Rady Miejskiej Wrocławia o adaptacji przestrzeni historycznego budynku na galerię WRO, wystawy, pokazy, projekcje, warsztaty, dyskusje i wykłady odbywają się w Centrum Sztuki WRO również całorocznie, w ramach działalności stałej.

Zespół założycieli, współpracowników i wolontariuszy WRO realizuje działania w szerokim zakresie, w autorskim modelu Laboratorium WRO, łącząc kompetencje od innowacyjnych, twórczych, przez naukowe i technologiczne, po edukacyjne i organizatorskie, eksperymentując z narzędziami i sposobami upowszechniania sztuki, tworząc własne oryginalne rozwiązania i opracowania wystaw, obiektów artystycznych, działań edukacyjnych, dokumentacji sztuki, i publikacji multimedialnych.

Wszelkie formy prezentacji, odbywające się w obydwu regularnych lokalizacjach: siedzibie przy Widok 7 i w Atelier  WRO przy Kuźniczej 29a, są dla odwiedzających widzów i uczestników darmowe. Ten wymiar popularyzacji sztuki obejmuje również obszerny upowszechnieniowy program Mediacji Sztuki. Dodatkowym polem działań WRO jest najbliższe otoczenie galerii – przestrzeń skweru przed wejściem między ulicami Widok i Menniczą.

Centrum Sztuki WRO powstały m.in. wystawy Mirosława Bałki Jetzt, Igora Krenza Praktyki Nielegalne, Andrzeja Dudka-Dürera Mental Steps, Andrzeja Paluchiewicza Mój Grotowski, WitkacegoPsycholizm, Wolfa Kahlena Video Tapes, Edwarda Zajeca Orphics, Tibora Szemzö Invisible Story, Roberta Cahena Chopinpiano, Tomasza Domańskiego Wiek średni, Carolee Schneemann Lifebook, Istvana Kantora Media Revolt, Rysopis oraz Interaktywny Plac Zabaw. Powstało też wiele projektów przeznaczonych do prezentacji poza siedzibą WRO, wśród nich wystawa Ukryta Dekada. Polska sztuka wideo 1985-1995 prezentowana m. in. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz Bunkrze Sztuki w Krakowie, Where’s Chopin – wystawa instalacji koncertujących, której pierwsza prezentacja nastąpiła równolegle podczas Festiwalu Warszawska Jesień w Warszawie oraz w Galerii Dilston Grove w Londynie, czy Der Stand der BilderMedienpionieren Zbigniew Rybczyński und Gábor Bódy, pokazywana w Akademie der Künste w Berlinie oraz ZKM Karlsruhe.

Centrum Sztuki WRO związane jest z historią festiwalu sztuki nowych mediów powołanego pod koniec lat 80. XX wieku. Festiwal WRO od swej pierwszej edycji w roku 1989, poświęcony był twórczości audiowizualnej w dziedzinie mediów elektronicznych. Prócz oczywistego nawiązania do miasta, w którym się odbywa, nazwa WRO oznaczała w rozwinięciu festiwal Wizualnych Realizacji Okołomuzycznych. Wyrażało to ideę programową prezentowania najnowszej twórczości dźwiękowej i wizualnej wykorzystującej potencjał kreacyjny nowych mediów. Na przełomie lat 80. i 90. wykorzystanie synergicznego potencjału kreowania formy audiowizualnej stanowiło jedno z podstawowych wyróżników nowej sztuki elektronicznej. Od roku 1993 Festiwal WRO odbywa się co dwa lata, od roku 1995 pod nazwą Biennale Sztuki Mediów WRO. W poszerzonej formule wątek audiowizualny został znacząco uzupełniony o zagadnienia możliwości kreacyjnych i komunikacyjnych nowych mediów oraz ich znaczenia dla przemian kulturowych i społecznych. W ramach Biennale WRO organizowany jest międzynarodowy przegląd, przygotowywany ze zgłoszeń nadesłanych przez artystów z całego świata, prezentowane są także programy i wystawy przygotowane przez zaproszonych kuratorów, koncerty i performanse. Organizowane są także tematyczne konferencje (np. WRO 97 Geo/InfoTerritory, WRO2000@kultura, WRO 03 Globalica, WRO 05, WRO 09 Expanded City, WRO 2011 Alternative Now, WRO 2013 Pioneering Values, WRO 2015 Test Exposure).

Prowadząc stałą działalność programową – wystawienniczą, edukacyjną i wydawniczą, Centrum Sztuki WRO rozwija unikatowe międzynarodowe projekty wielodyscyplinarne zarówno w kontekście sztuki współczesnej, jak i szerszej refleksji kulturowej. W ramach prowadzonych międzynarodowych programów wystawienniczych i rezydencjalnych opracowywane są tu autorskie projekty związane z wykorzystaniem kreatywnego potencjału nowych technologii w sferze innowacyjnych relacji obrazu, dźwięku, percepcji.

Założycielami Centrum Sztuki WRO są Piotr Krajewski, Violetta Kutlubasis-Krajewska, Zbigniew Kupisz.

Fundacja WRO

Centrum Sztuki WRO zostało otwarte w 2008 roku przez Fundację WRO Centrum Sztuki Mediów, powołaną w 1998 roku.

Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego.

 

wro_black

 

 

 

Zarząd Fundacji

Piotr Krajewski, Prezes Fundacji
Violetta Kutlubasis-Krajewska, Członek Zarządu
Zbigniew Kupisz, Członek Zarządu

Rada Fundacji

Joasia Krysa
Józef Robakowski
Dorota Wolska

Dane

Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów
ul. Kuźnicza 29a
50-138 Wrocław
NIP: 897-15-80-903

Statut Fundacji

Atelier WRO

Atelier WRO to siedziba Fundacji WRO Centrum Sztuki Mediów. Przez dekadę mieściły się tu biura organizacyjne Międzynarodowego Biennale Sztuki Mediów WRO, obszerne archiwum prac i dokumentacji związanych z Biennale oraz laboratorium digitalizacji. Obecnie pracownia/studio dla artystów-rezydentów, biblioteka oraz miejsce zajęć ze studentami na kierunkach Mediacji Sztuki w otoczeniu ekspozycji obiektów z kolekcji WRO.

Fundacja WRO dysponuje najobszerniejszą w Polsce i jedną z większych w Europie kolekcji prac medialnych artystów z całego świata. Wieloletnia działalność WRO (od 1989 roku) przyczyniła się do postrzegania Wrocławia jako „stolicy nowych mediów” w tej części Europy.

Zbiory kolekcji są obecnie systematycznie opracowywane i udostępniane publiczności w Czytelni Mediów Centrum Sztuki WRO.

Wolontariat / Staż

Współpraca z Centrum Sztuki WRO, w ramach wolontariatu czy stażu, daje możliwości zdobycia praktycznego doświadczenia w zakresie podstaw organizacji, produkcji i promocji wydarzeń artystycznych, życia kulturalnego oraz realizacji projektów o zasięgu międzynarodowym.

Wolontariuszom i praktykantom umożliwiamy indywidualny dostęp do archiwum WRO oraz fachowej literatury z zakresu sztuki współczesnej tworzonej za pomocą narzędzi komunikacji, takich jak wideoart, animacja komputerowa, sztuka interaktywna, performanse medialne czy artystyczne projekty sieciowe.

Działania wolontariuszy obejmują przede wszystkim następujące zakresy:

– opiekę nad bieżącymi projektami wystawienniczymi i prezentacyjnymi;
– digitalizację i katalogowanie zbiorów archiwalnych;
– obsługę administracyjną i pomoc w pracach biurowych;
– współpracę przy redakcji tekstów i tłumaczeniach;
– współpracę przy działaniach związanych z promocją (przygotowywanie i dystrybucja materiałów).

Zgłoszenia zawierające CV prosimy przesyłać na adres: wolontariat@wrocenter.pl.

W czasie trwania wolontariatu nie zapewniamy gratyfikacji finansowych, zakwaterowania ani nie mamy możliwości fundowania stypendiów. Uczestnictwo we wszystkich przedsięwzięciach Centrum Sztuki WRO jest nieodpłatne.

 

Pobierz logo WRO

Kliknij tutaj