Poza WRO

Transmisje z rzeczywistości

Antoni Mikołajczyk
3.07 – 27.09.2020
Galeria Arsenał, Poznań

NOUMEN

praca dźwiękowa Pawła Janickiego
noumen.info

CYJANOMETR. POMNIK NIEBIESKOŚCI NIEBA

MARTIN BRICELJ BARAGA
instalacja w przestrzeni publiczej
ul. Joliot–Curie 12
w stałej ekspozycji od maja 2017
projekt zrealizowany w ramach Biennale WRO 2017 DRAFT SYSTEMS