Poza WRO

La Flamme

wystawa
Mains d'Oeuvres, Paryż
4.05 – 10.08.2024

NOUMEN

praca dźwiękowa Pawła Janickiego
noumen.info

CYJANOMETR. POMNIK NIEBIESKOŚCI NIEBA

MARTIN BRICELJ BARAGA
instalacja w przestrzeni publiczej
ul. Joliot–Curie 12