WRO on Tour

WRO on Tour: Miłość z WRO

Dolnośląskie Centrum Filmowe, Miłość Bar FTT, 1. piętro
pokaz prac wideo i dokumentacji
13–22.05.2022