Anastasia Pataridze – HAPPINESS SAID: DON’T LOOK FOR ME
   

promotorzy: prof. Piotr Wołyński i prof. Konrad Kuzyszyn
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Wydział Sztuki Mediów, Katedra Fotografii
III i V Pracownia Fotografii

Anastasia Pataridze – HAPPINESS SAID: DON’T LOOK FOR ME
   

promotorzy: prof. Piotr Wołyński i prof. Konrad Kuzyszyn
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Wydział Sztuki Mediów, Katedra Fotografii
III i V Pracownia Fotografii

Info

Centralnym zagadnieniem uczyniłam tzw. współczesny stan ZEN, niemożliwy do osiągnięcia w warunkach obecnej rzeczywistości spokój, którego niemożność wynika z uwagi na katastrofalny stan naszej ekologicznej świadomości oraz samego środowiska naturalnego. Tym samym główny ciężar naszego ekologicznego sumienia zostaje zepchnięty w podświadomość, która nie jest w stanie udźwignąć przebiegu naszej dotychczasowej historii oraz związanego z tym poczucia odpowiedzialności.

W swojej realizacji przemawiam głosem ludzi smutnych, których próby dostarczenia sobie przyjemności, mogącej stanowić odskocznię od obciążonej winą świadomości własnego położenia, spełzają na niczym. Towarzyszące wystawie requiem wprowadza dysonans, uniemożliwiający osiągnięcie stanu ZEN, stanowi pożegnanie z gatunkiem ludzkim oraz wprowadza napięcie, które nigdy nie ulegnie rozluźnieniu.

Anastasia Pataridze, ur. w 1993 r. w Tbilisi, swoje inspiracje czerpie z problemów i słabości człowieka we współczesnym świecie, z nadmiaru informacji, ich coraz szybszej nadprodukcji. Brała udział w wystawach zbiorowych m.in. w galeriach Lęctwo i 9/10 w Poznaniu, Galerii FF w Łodzi, galerii UA i Rotacyjnym Domu Kultury w Warszawie, Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim czy ZhdK w Zurychu.