Art-in-Residence
   

2007-2009

Art-in-Residence
   

2007-2009

Info

W latach 2007-2009, w ramach wymiany artystycznej między regionami Dolnego Śląska i Alzacji, Centrum Sztuki WRO prowadziło program rezydencji dla artystów i kuratorów z Wrocławia i Strasburga.

Oscylujący wokół szeroko rozumianej audiowizualności i sztuki mediów cykl, obejmował kolejne pobyty trójki dolnośląskich artystów i polskiego kuratora we Francji oraz – analogicznie – trzech artystów z Alzacji i alzackiego kuratora we Wrocławiu.

Rezultatem programu jest wydany przez Centrum Sztuki WRO katalog zawierający dwa DVD z programami kuratorskimi oraz wydana przez CEAAC edycja trzech DVD z pracami artystów rezydentów. Obydwie publikacje dostępne w Czytelni Mediów WRO.

Artyści:

  • Younes Baba-Ali (FR)
  • Vincent Bernat (FR)
  • Anna Płotnicka (PL)
  • Arnaud Tanguy (FR)
  • Jacek Zachodny (PL)

 

Kuratorzy:

  • Dorota Hartwich (PL)
  • Sonia Poirot (FR)

Artists-in-Residence

Przebywający w Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines (CEAAC) w Strasburgu i Centrum Sztuki WRO artyści-rezydenci, eksplorując takie obszary, jak pamięć i historia, geografia, kultura, język, korzystali z różnych narzędzi, inspiracji i środków wyrazu. Również wyniki ich prac były różnorodne – od dźwiękowo-świetlnej instalacji Sound Neon Younesa Baby-Ali, przez interaktywną narrację filmową w wideo instalacji Capsule 1.0 Vincenta Bernata, interaktywną, reagującą na ruch instalację fotograficzną Szmery w sercu Anny Płotnickiej, sieciową aplikację Trzy miejsca Mai Wolińskiej, po wielogłosowy wideo wywiad-instalację Śmierć XXI Jacka Zachodnego, czy zrealizowany w przestrzeniach publicznych, i równolegle w Atelier WRO przy ul. Kuźniczej 29a intermedialny performans Arnauda Tanguy Finally Utopia Cabinet.

Curators-in-Residence

Przedmiotem programu było kuratorskie rozpoznanie w dziedzinie współczesnej twórczości artystycznej wykorzystującej media i technologię komunikacji oraz dokonanie wyboru prac wideo tworzących spójny program projekcyjny poświęcony wybranemu tematowi. Punktem wyjścia dla kwerendy były obydwie współpracujące instytucje – Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu i CEAAC w Strasburgu, ich współczesność i społeczne otoczenie, jak i archiwa, zbiory i dokumentacja.

Efektem rezydencji kuratorskich były dwa wybory prac wideo – Przejrzystość Doroty Hartwich i TERYTORIUM-CIAŁO. Terytorium jako performance Soni Poirot, wydane przez WRO Art Center na płytach DVD,  bezpłatnie dystrybuowane w instytucjach edukacyjnych i artystycznych oraz prezentowane w ramach programu WRO on Tour.

Zrealizowane podczas rezydencji prace stworzyły spójną wystawę Art-in-Residence eksponowaną w trakcie 13 Biennale Sztuki Mediów WRO 09 we Wrocławiu oraz we wrześniu 2009 roku w Strasburgu, pod tytułem DE-CI DE-LÀ / MEDIA, w École Supérieure des Arts Décoratifs.

Wystawa we Wrocławiu stanowiła część programu Dni Alzacji na Dolnym Śląsku i finansowana była ze środków Dolnego Śląska, Alzacji i Funduszu Wyszehradzkiego. Program realizowany był we współpracy z Ośrodkiem kultury i Sztuki OKiS we Wrocławiu.

Rezultatem programu jest wydany przez WRO Art Center katalog  zawierający dwa DVD z programami kuratorskimi oraz wydana przez CEAAC edycja trzech DVD z pracami artystów rezydentów. Obydwie publikacje dostępne w Czytelni Mediów WRO.