Claudia Schouten – kuratorka, Locatie Spatie / Motel Spatie, Arnhem (NL)
   

1.08 – 30.09.2016
REZYDENCJE 2016

Claudia Schouten – kuratorka, Locatie Spatie / Motel Spatie, Arnhem (NL)
   

1.08 – 30.09.2016
REZYDENCJE 2016

Fot: Victor Yuliev

Info

Claudia Schouten (ur. 1976, NL) jest kuratorką, organizatorką, dyrektorką i współzałożycielką kolektywu artystycznego Locatie Spatie oraz inicjatorką projektu rezydencji artystycznych Motel Spatie, działających w zaniedbanej dzielnicy na przedmieściach Arnhem.

Dla Spatie ważna jest praca poza praktyką przyjętą w wielu instytucjach kulturalnych, ograniczającą się do działań w centrach miast, w otoczeniu bezpiecznych ścian galerii czy kontekstu społecznego oraz używającą określonego słownictwa.

Realizując program artist-in-residence w Motel Spatie, Claudia Schouten rozwija i kształtuje autorską koncepcję zaangażowanej autonomii poprzez kojarzenie artystów z daną przestrzenią fizyczną lub/i otoczeniem społecznym i wspieranie ich w tworzeniu nowych, kontekstowych dzieł sztuki.

Zaangażowana autonomia jest koncepcją opierającą się na zrozumieniu licznych kontekstów współczesności, uwzględnia ona zarówno odpowiedzialność za własne działania, jak i możliwość ich modyfikacji pod wpływem towarzyszących im okoliczności. Zachodzące w ten sposób procesy wymiany, czy to w formie produkcji wiedzy, czy określonych treści, zazwyczaj kwestionują powszechnie dominujące poglądy, na temat twórcy lub otoczenia, w jakim działa. Chociaż koncepcję zaangażowanej autonomii można stosować w odniesieniu do różnych aspektów społeczeństwa, Claudia Schouten wykorzystuje ją z rozmysłem w celu tworzenia dzieł sztuki współczesnej prowokujących tego rodzaju pytania w różnych kontekstach i miastach na świecie.

Podczas dwumiesięcznego pobytu we Wrocławiu Claudia Schouten będzie poznawać nasze metody i strategie pracy stając się częścią zespołu kuratorsko-producenckiego Centrum Sztuki WRO. W ramach własnych badań niezależnej sceny artystycznej będzie się również spotykała z kuratorami, artystami, inicjatywami lokalnymi oraz naszą publicznością, starając się zdefiniować dla siebie aktualną rolę kuratora sztuki.

Prezentacja podsumowująca rezydencję pt. Autonomia zaangażowania odbędzie się 23 września o godz. 18:00 w Klubie Minerwa  (wejście przez Kalaczakra Gallery & Coffee) przy ul. Kuźniczej 29a.