PAWEŁ JANICKI – REKOLEKCJE NA CZAS REGRESU
   

wykład
19.07.2018 / czwartek
17:00

PAWEŁ JANICKI – REKOLEKCJE NA CZAS REGRESU
   

wykład
19.07.2018 / czwartek
17:00

Info

Zapraszamy na ostatnie przed przerwą wakacyjną spotkanie wykładowe poświęcone zagadnieniom i osobliwościom kultury i sztuki współczesnej.

Podczas najbliższego otwartego wykładu Paweł Janicki, artysta medialny, producent i reżyser interakcji stale współpracujący z WRO, opowie o praktyce posthumanistycznej jako odpowiedzi na czasy regresu, wyczerpania znaczeń i odniesień oraz powtarzania tych samych wzorów w sztuce, nauce i kulturze.

Mroczna ekologia, kosmiczny pesymizm, zielony nihilizm a także optymistyczny i witalny rosyjski kosmicyzm staną się punktem wyjścia do rozpoczęcia podróży ku apokalipsie poprzez praktyczne zastosowanie myśli i idei
autorów: Eugene Thacker, Nikołaj Fiodorow, Timothy Morton
artystów: Keiji Haino, Theo Jansen
szaleńców: Theodore Kaczynski
badaczy z różnych dziedzin: Robert Oppenheimer, Carl Sagan, Jonathan Huebner
korposzczurów: Peter Brabeck (Nestle CEO), Tony Hayward (B.P.)
oraz autorów, artystów, szaleńców, badaczy, korposzczurówobcych (choć nie wyłącznie) z grupy Dæd Baitz.

 

Paweł Janicki – niezależny autor, artysta, reżyser interakcji i producent, pracujący z estetyką mikrodźwięku i kompozycją algorytmiczną. Twórca interaktywnych, audiowizualnych systemów, instalacji i performansów, rozwijający nowe narzędzia software’owe i interfejsy w kontekście własnych projektów, tworzący własne media bądź sabotujący już istniejące rozwiązania.

Sylabus

Jako lekturę uzupełniającą do wykładu polecamy przygotowany przez Pawła Janickiego wybór tekstów dostępnych online oraz specjalną playlistę złożoną z utworów sprzyjających rozważaniom o regresie.