David Bowen (US), tele-present-water
   

rzeźba kinetyczna
2011

David Bowen (US), tele-present-water
   

rzeźba kinetyczna
2011

Projekt – wystawa

Mecenas

Partner

Info

Rzeźba kinetyczna poruszana strumieniem danych, czerpie informacje o ruchu i wielkości fal powstających na Pacyfiku. Siła i częstotliwość fal jest skalowana, zbierane na bieżąco dane pochodzą z boi badawczej nr 46246 umieszczonej przez Amerykańską Narodową Służbę Oceaniczną i Meteorologiczną (49°59’7″ N 145°5’20” W). Przesyłane sieciowo i odtwarzane przez zawieszoną elastycznie kratownicę wspólnie tworzą w przestrzeni wystawy iluzję powierzchni wód falujących w odległym zakątku świata. Poprzez natychmiastową komunikację dzieło przenosi zdalne doświadczenie, umożliwiając fizyczne odczuwanie naturalnego ruchu fal zachodzącego gdzieś na oceanie.

David Bowen (ur. 1975), absolwent University of Minnesota, Minneapolis (MFA) oraz Herron School of Art Indiana University-Purdue University, Indianapolis (BA). Obecnie profesor University of Minnesota, Duluth (Sculpture and Physical Computing). Uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych, między innymi w Laboratoria Art & Science Space (Moskwa), The National Art Center (Tokio), The Soap Factory (Minneapolis), Silver-Echo Gallery (Los Angeles), Biennale Mediacity (Seoul). Skupia się na estetyce zjawisk będących rezultatem interaktywności, reaktywności i generatywności procesów powstałych na styku systemów naturalnych i mechanicznych. Praca „tele-present-water” została nagrodzona w 2011 roku na Biennale WRO Alternative Now.