Dobrosława Nowak (PL), Wszystko, co ludzkie jest mi obce
   

video installation, 16:41
2013

Dobrosława Nowak (PL), Wszystko, co ludzkie jest mi obce
   

video installation, 16:41
2013

Info

„Na początku nie mogliśmy w to uwierzyć. Byliśmy przerażeni. Lata rozmawialiśmy o Carly tak, jakby jej tam nie było” – powiedział Arthur Fleishmann o swojej chorej na autyzm córce, kiedy dziesięciolatka, dzięki klawiaturze komputera, po raz pierwszy w życiu nawiązała zrozumiały dla jej najbliższego otoczenia kontakt ze światem zewnętrznym.

Teoretyczną podstawą pracy jest koncepcja dysonansu Leona Festingera. Jest to stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, pojawiający się, gdy kilka niezgodnych ze sobą elementów poznawczych występuje jednocześnie. Kiedy widzimy, słyszymy lub czujemy coś, co nie pasuje do niczego co znamy. W pracy video przeprowadzam percepcyjny dysonans pomiędzy obrazem, który znam z pamięci a nowym – zarejestrowanym przez kamerę umieszczoną na głowie zwierzęcia. Wraz ze zbliżaniem się do oczekiwanego „punktu ulgi” – miejsca niemożliwego przeniknięcia się obu płaszczyzn – siła nieprzyjemnego napięcia wzrasta. Odpowiedzią na coraz silniejszy percepcyjny niepokój jest przekształcenie dokonywane przez self, skutkujące umocnieniem więzi z obiektem. Bill Viola pisał o „przeniknięciu do stanów wewnętrznych i połączeniu ich ze zwierzęcą świadomością, którą wszyscy posiadamy”. Obraz, obcy, ale elementarny i pierwszy, staje się bliski, a brak rozwiązania daje mi szansę doświadczenia pośrednio zapożyczonej intuicji.

 

Dobrosława Nowak (ur. w 1987 roku w Poznaniu), absolwentka psychologii (dyplom magisterski, 2015) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz sztuki rejestracji obrazu w Katedrze Fotografii (dyplom licencjacki, 2013) na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Stypendystka Wydziału Nauk Społecznych Università degli studi di Catania we Włoszech (2009-2010). Świadomie łączy oba kierunki wykształcenia. Tworzy wideo. Jej prace biorą udział w wystawach i festiwalach w Polsce i na świecie. Mieszka i pracuje w Poznaniu.